Danh sách các tiểu hành tinh/1601–1700

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
1601 Patry 1942 KA 18 tháng 5 năm 1942 Algiers L. Boyer
1602 Indiana 1950 GF 14 tháng 3 năm 1950 Brooklyn Đại học Indiana
1603 Neva 1926 VH 4 tháng 11 năm 1926 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1604 Tombaugh 1931 FH 24 tháng 3 năm 1931 Flagstaff C. O. Lampland
1605 Milankovitch 1936 GA 13 tháng 4 năm 1936 Uccle P. Đurković
1606 Jekhovsky 1950 RH 14 tháng 9 năm 1950 Algiers L. Boyer
1607 Mavis 1950 RA 3 tháng 9 năm 1950 Johannesburg E. L. Johnson
1608 Muñoz 1951 RZ 1 tháng 9 năm 1951 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1609 Brenda 1951 NL 10 tháng 7 năm 1951 Johannesburg E. L. Johnson
1610 Mirnaya 1928 RT 11 tháng 9 năm 1928 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1611 Beyer 1950 DJ 17 tháng 2 năm 1950 Heidelberg K. Reinmuth
1612 Hirose 1950 BJ 23 tháng 1 năm 1950 Heidelberg K. Reinmuth
1613 Smiley 1950 SD 16 tháng 9 năm 1950 Uccle S. J. Arend
1614 Goldschmidt 1952 HA 18 tháng 4 năm 1952 Uccle A. Schmitt
1615 Bardwell 1950 BW 28 tháng 1 năm 1950 Brooklyn Đại học Indiana
1616 Filipoff 1950 EA 15 tháng 3 năm 1950 Algiers L. Boyer
1617 Alschmitt 1952 FB 20 tháng 3 năm 1952 Algiers L. Boyer
1618 Dawn 1948 NF 5 tháng 7 năm 1948 Johannesburg E. L. Johnson
1619 Ueta 1953 TA 11 tháng 10 năm 1953 Kwasan T. Mitani
1620 Geographos 1951 RA 14 tháng 9 năm 1951 Palomar A. G. Wilson, R. Minkowski
1621 Druzhba 1926 TM 1 tháng 10 năm 1926 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1622 Chacornac 1952 EA 15 tháng 3 năm 1952 Uccle A. Schmitt
1623 Vivian 1948 PL 9 tháng 8 năm 1948 Johannesburg E. L. Johnson
1624 Rabe 1931 TT1 9 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1625 The NORC 1953 RB 1 tháng 9 năm 1953 Uccle S. J. Arend
1626 Sadeya 1927 AA 10 tháng 1 năm 1927 Barcelona J. Comas Solá
1627 Ivar 1929 SH 25 tháng 9 năm 1929 Johannesburg E. Hertzsprung
1628 Strobel 1923 OG 11 tháng 9 năm 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1629 Pecker 1952 DB 28 tháng 2 năm 1952 Algiers L. Boyer
1630 Milet 1952 DA 28 tháng 2 năm 1952 Algiers L. Boyer
1631 Kopff 1936 UC 11 tháng 10 năm 1936 Turku Y. Väisälä
1632 Sieböhme 1941 DF 26 tháng 2 năm 1941 Heidelberg K. Reinmuth
1633 Chimay 1929 EC 3 tháng 3 năm 1929 Uccle S. J. Arend
1634 Ndola 1935 QP 19 tháng 8 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1635 Bohrmann 1924 QW 7 tháng 3 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1636 Porter 1950 BH 23 tháng 1 năm 1950 Heidelberg K. Reinmuth
1637 Swings 1936 QO 28 tháng 8 năm 1936 Uccle J. Hunaerts
1638 Ruanda 1935 JF 3 tháng 5 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1639 Bower 1951 RB 12 tháng 9 năm 1951 Uccle S. J. Arend
1640 Nemo 1951 QA 31 tháng 8 năm 1951 Uccle S. J. Arend
1641 Tana 1935 OJ 25 tháng 7 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1642 Hill 1951 RU 4 tháng 9 năm 1951 Heidelberg K. Reinmuth
1643 Brown 1951 RQ 4 tháng 9 năm 1951 Heidelberg K. Reinmuth
1644 Rafita 1935 YA 16 tháng 12 năm 1935 Madrid R. Carrasco
1645 Waterfield 1933 OJ 24 tháng 7 năm 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1646 Rosseland 1939 BG 19 tháng 1 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1647 Menelaus 1957 MK 23 tháng 6 năm 1957 Palomar S. B. Nicholson
1648 Shajna 1935 RF 5 tháng 9 năm 1935 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1649 Fabre 1951 DE 27 tháng 2 năm 1951 Algiers L. Boyer
1650 Heckmann 1937 TG 11 tháng 10 năm 1937 Heidelberg K. Reinmuth
1651 Behrens 1936 HD 23 tháng 4 năm 1936 Nice M. Laugier
1652 Hergé 1953 PA 9 tháng 8 năm 1953 Uccle S. J. Arend
1653 Yakhontovia 1937 RA 30 tháng 8 năm 1937 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1654 Bojeva 1931 TL 8 tháng 10 năm 1931 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1655 Comas Solá 1929 WG 28 tháng 11 năm 1929 Barcelona J. Comas Solá
1656 Suomi 1942 EC 11 tháng 3 năm 1942 Turku Y. Väisälä
1657 Roemera 1961 EA 6 tháng 3 năm 1961 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1658 Innes 1953 NA 13 tháng 7 năm 1953 Johannesburg J. A. Bruwer
1659 Punkaharju 1940 YL 28 tháng 12 năm 1940 Turku Y. Väisälä
1660 Wood 1953 GA 7 tháng 4 năm 1953 Johannesburg J. A. Bruwer
1661 Granule A916 FA 31 tháng 3 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
1662 Hoffmann A923 RB 11 tháng 9 năm 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1663 van den Bos 1926 PE 4 tháng 8 năm 1926 Johannesburg H. E. Wood
1664 Felix 1929 CD 4 tháng 2 năm 1929 Uccle E. Delporte
1665 Gaby 1930 DQ 27 tháng 2 năm 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1666 van Gent 1930 OG 22 tháng 7 năm 1930 Johannesburg H. van Gent
1667 Pels 1930 SY 16 tháng 9 năm 1930 Johannesburg H. van Gent
1668 Hanna 1933 OK 24 tháng 7 năm 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1669 Dagmar 1934 RS 7 tháng 9 năm 1934 Heidelberg K. Reinmuth
1670 Minnaert 1934 RZ 9 tháng 9 năm 1934 Johannesburg H. van Gent
1671 Chaika 1934 TD 3 tháng 10 năm 1934 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1672 Gezelle 1935 BD 29 tháng 1 năm 1935 Uccle E. Delporte
1673 van Houten 1937 TH 11 tháng 10 năm 1937 Heidelberg K. Reinmuth
1674 Groeneveld 1938 DS 7 tháng 2 năm 1938 Heidelberg K. Reinmuth
1675 Simonida 1938 FB 20 tháng 3 năm 1938 Belgrade M. B. Protić
1676 Kariba 1939 LC 15 tháng 6 năm 1939 Johannesburg C. Jackson
1677 Tycho Brahe 1940 RO 6 tháng 9 năm 1940 Turku Y. Väisälä
1678 Hveen 1940 YH 28 tháng 12 năm 1940 Turku Y. Väisälä
1679 Nevanlinna 1941 FR 18 tháng 3 năm 1941 Turku L. Oterma
1680 Per Brahe 1942 CH 12 tháng 2 năm 1942 Turku L. Oterma
1681 Steinmetz 1948 WE 23 tháng 11 năm 1948 Nice M. Laugier
1682 Karel 1949 PH 2 tháng 8 năm 1949 Heidelberg K. Reinmuth
1683 Castafiore 1950 SL 19 tháng 9 năm 1950 Uccle S. J. Arend
1684 Iguassú 1951 QE 23 tháng 8 năm 1951 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1685 Toro 1948 OA 17 tháng 7 năm 1948 Mount Hamilton C. A. Wirtanen
1686 De Sitter 1935 SR1 28 tháng 9 năm 1935 Johannesburg H. van Gent
1687 Glarona 1965 SC 19 tháng 9 năm 1965 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1688 Wilkens 1951 EQ1 3 tháng 3 năm 1951 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1689 Floris-Jan 1930 SO 16 tháng 9 năm 1930 Johannesburg H. van Gent
1690 Mayrhofer 1948 VB 8 tháng 11 năm 1948 Nice M. Laugier
1691 Oort 1956 RB 9 tháng 9 năm 1956 Heidelberg K. Reinmuth
1692 Subbotina 1936 QD 16 tháng 8 năm 1936 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1693 Hertzsprung 1935 LA 5 tháng 5 năm 1935 Johannesburg H. van Gent
1694 Kaiser 1934 SB 29 tháng 9 năm 1934 Johannesburg H. van Gent
1695 Walbeck 1941 UO 15 tháng 10 năm 1941 Turku L. Oterma
1696 Nurmela 1939 FF 18 tháng 3 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1697 Koskenniemi 1940 RM 8 tháng 9 năm 1940 Turku H. Alikoski
1698 Christophe 1934 CS 10 tháng 2 năm 1934 Uccle E. Delporte
1699 Honkasalo 1941 QD 26 tháng 8 năm 1941 Turku Y. Väisälä
1700 Zvezdara 1940 QC 26 tháng 8 năm 1940 Belgrade P. Đurković
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...