1633 Chimay

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Chimay
Khám phá
Khám phá bởiSylvain Julien Victor Arend
Nơi khám pháUccle
Ngày khám phá3 tháng 3 năm 1929
Tên chỉ định
Tên chỉ định1633
Đặt tên theo
Chimay
1929 EC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7630710
Viễn điểm quỹ đạo3.6048232
Độ lệch tâm0.1321869
Chu kỳ quỹ đạo2075.1390559
Độ bất thường trung bình16.62785
Độ nghiêng quỹ đạo2.67860
Kinh độ của điểm nút lên114.86932
Acgumen của cận điểm59.11401
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0854
Cấp sao tuyệt đối (H)10.50

1633 Chimay (1929 EC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 3 năm 1929 bởi Sylvain Julien Victor ArendUccle.

Tham khảo[edit | edit source]

Liên kết ngoài[edit | edit source]