Bản mẫu:Định vị tiểu hành tinh

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Kiểu hiển thị mặc định: hiện tại mặc định là expanded

Để thiết lập kiểu hiển thị ban đầu của bản mẫu này, hãy sử dụng thêm một trong các tham số |state= như sau:

  • |state=collapsed: {{Định vị tiểu hành tinh|state=collapsed}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái đóng, nghĩa là ẩn ngoài thanh tiêu đề của nó
  • |state=expanded: {{Định vị tiểu hành tinh|state=expanded}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái mở rộng, nghĩa là hiển thị đầy đủ
  • |state=autocollapse: {{Định vị tiểu hành tinh|state=autocollapse}}
    • hiển thị bản mẫu được thu gọn về thanh tiêu đề nếu có một {{thanh điều hướng}}, một {{thanh bên}}, hoặc một số bảng khác trên trang có thuộc tính thu gọn
    • hiển thị bản mẫu trong trạng thái mở rộng của nó nếu không có mục nào có thể thu gọn khác trên trang
Nếu tham số |state= trong bản mẫu trên trang này không được thiết lập, khả năng hiển thị ban đầu của bản mẫu được lấy từ tham số |default= trong bản mẫu Tùy chọn đóng mở. Đối với bản mẫu trên trang này, hiện tại đang có giá trị expanded.
Arguments

The first 2 unnamed arguments are, respectively, the previous and next successive minor planet page titles.

|number= is used to link the transcluded page's name to the appropriate List of minor planets sub-list with its corresponding anchor. It should contain the MP's number only, such as |number=55636.

|PageName= is used to customize the display of the transcluded page's name, such as |PageName={{mp|(55637) 2002 UX|25}}.

For example,

{{Định vị tiểu hành tinh|(55636) 2002 TX300|number=55637|PageName={{mp|(55637) 2002 UX|25}}|(55638) 2002 VE95}} produces

Xem thêm