Bản mẫu:Định vị tiểu hành tinh

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Trạng thái hiển thị ban đầu: hiện tại mặc định là expanded

Để thiết lập trạng thái hiển thị ban đầu của bản mẫu, sử dụng tham số |state= như sau:

  • |state=collapsed: {{Định vị tiểu hành tinh|state=collapsed}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái đóng, nghĩa là thu gọn về thanh tiêu đề
  • |state=expanded: {{Định vị tiểu hành tinh|state=expanded}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái mở, nghĩa là hiện ra đầy đủ
  • |state=autocollapse: {{Định vị tiểu hành tinh|state=autocollapse}}
    • hiển thị bản mẫu thu gọn về thanh tiêu đề nếu có một hoặc nhiều {{hộp điều hướng}}, {{thanh bên}}, hay các bảng khác trên trang cũng có thuộc tính đóng mở
    • hiển thị bản mẫu đầy đủ nếu không có mục nào khác trên trang có thuộc tính đóng mở
Nếu tham số không được chỉ định, trạng thái hiển thị mặc định ban đầu của bản mẫu sẽ là expanded (xem tham số |state= trong mã bản mẫu).
Arguments

The first 2 unnamed arguments are, respectively, the previous and next successive minor planet page titles.

|number= is used to link the transcluded page's name to the appropriate List of minor planets sub-list with its corresponding anchor. It should contain the MP's number only, such as |number=55636.

|PageName= is used to customize the display of the transcluded page's name, such as |PageName={{mp|(55637) 2002 UX|25}}.

For example,

{{Định vị tiểu hành tinh|(55636) 2002 TX300|number=55637|PageName={{mp|(55637) 2002 UX|25}}|(55638) 2002 VE95}} produces

Xem thêm