Bản mẫu:Định vị tiểu hành tinh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Thay đổi trạng thái đóng/mở của bản mẫu
Để quy định trạng thái đóng mở ban đầu của bản mẫu lúc trang được tải, hãy sử dụng thêm một tham số như sau:

{{Định vị tiểu hành tinh|state=collapsed}} hoặc {{Định vị tiểu hành tinh|state=uncollapsed}} để khởi tạo bản mẫu, lần lượt ở trạng thái đóng (thu gọn lại) hoặc mở (hiện ra đầy đủ).
{{Định vị tiểu hành tinh|state=autocollapse}} để đóng bản mẫu chỉ khi có các bản mẫu cùng loại khác xuất hiện ở trang đó.

Nếu không được chỉ định, trạng thái mặc định ban đầu của bản mẫu này sẽ là expanded.

Arguments

The first 2 unnamed arguments are, respectively, the previous and next successive minor planet page titles.

|number= is used to link the transcluded page's name to the appropriate List of minor planets sub-list with its corresponding anchor. It should contain the MP's number only, such as |number=55636.

|PageName= is used to customize the display of the transcluded page's name, such as |PageName={{mp|(55637) 2002 UX|25}}.

For example,

{{Định vị tiểu hành tinh|(55636) 2002 TX300|number=55637|PageName={{mp|(55637) 2002 UX|25}}|(55638) 2002 VE95}} produces

Xem thêm[sửa mã nguồn]