Bản mẫu:Định vị tiểu hành tinh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Khả năng hiển thị ban đầu: hiện tại mặc định là expanded

Để thiết lập khả năng hiển thị ban đầu của bản mẫu này, tham số |state= có thể được sử dụng:

  • |state=collapsed: {{Định vị tiểu hành tinh|state=collapsed}} để hiển thị bản mẫu bị sập, nghĩa là ẩn ngoài thanh tiêu đề của nó
  • |state=expanded: {{Định vị tiểu hành tinh|state=expanded}} để hiển thị bản mẫu được mở rộng, nghĩa là hiển thị đầy đủ
  • |state=autocollapse: {{Định vị tiểu hành tinh|state=autocollapse}}
    • hiển thị bản mẫu được thu gọn vào thanh tiêu đề nếu đó là một {{thanh điều hướng}}, một {{thanh bên}}, hoặc một số bảng khác trên trang có thuộc tính thu gọn
    • hiển thị bản mẫu trong trạng thái mở rộng của nó nếu không có mục nào có thể thu gọn khác trên trang

Nếu tham số |state= trong bản mẫu trên trang này không được thiết lập, khả năng hiển thị ban đầu của bản mẫu được lấy từ tham số |default= trong bản mẫu Tùy chọn đóng mở. Đối với bản mẫu trên trang này, hiện tại đang đánh giá expanded.

Arguments

The first 2 unnamed arguments are, respectively, the previous and next successive minor planet page titles.

|number= is used to link the transcluded page's name to the appropriate List of minor planets sub-list with its corresponding anchor. It should contain the MP's number only, such as |number=55636.

|PageName= is used to customize the display of the transcluded page's name, such as |PageName={{mp|(55637) 2002 UX|25}}.

For example,

{{Định vị tiểu hành tinh|(55636) 2002 TX300|number=55637|PageName={{mp|(55637) 2002 UX|25}}|(55638) 2002 VE95}} produces

Xem thêm[sửa mã nguồn]