Giáo hoàng Clêmentê

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có tất cả 14 Giáo hoàng lấy tông hiệu là Clêmentê.

Cũng có ba Giáo hoàng đối lập lấy tên Clêmentê.