Giải Agatha

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giải Agatha là giải thưởng văn học dành cho tác giả viết tiểu thuyết trinh thám theo phương pháp truyền thống của Agatha Christie, nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám hay nhất từ trước đến nay. Giải thưởng Agatha được Malice Domestic Ltd trao tặng hằng năm cho 5 thể loại: Tiểu thuyết hay nhất; Tiểu thuyết đầu tiên hay nhất; Truyện ngắn hay nhất; Truyện phi tưởng tượng hay nhất (Best Non-Fiction); Tiểu thuyết thiếu niên nhi đồng hay nhất.

Malice Domestic Ltd được thành lập vào năm 1989 và được hợp nhất như một công ty vào 1992. Công ty được điều hành bởi một ban giám đốc tình nguyện.

Theo họ thể loại tác phẩm Agatha được định nghĩa như những truyện trinh thám không chứa đựng tình dục rõ ràng hay bạo lực quá mức. Nó thông thường làm nổi bật một nhà trinh thám, nhà báo hay một công dân bình thường.

Giải thưởng[sửa | sửa mã nguồn]

Tiểu thuyết đầu tiên hay nhất[sửa | sửa mã nguồn]

Tiểu thuyết hay nhất[sửa | sửa mã nguồn]

Truyện phi tưởng tượng hay nhất[sửa | sửa mã nguồn]

 • 2006 - Don't Murder Your Mystery của Chris Roerden (Bella Rosa Books)
 • 2005 - Girl Sleuth: Nancy Drew and the Women Who Created Her của Melanie Rehak (Harcourt)
 • 2004 - Private Eye-Lashes: Radio’s Lady Detectives của Jack French (Bear Manor Media)
 • 2003 - Amelia Peabody's Egypt, edited của Elizabeth Peters and Kristen Whitbread; designed của Dennis Forbes. (William Morrow & Company)
 • 2002 - They Died in Vain: Overlooked, Underappreciated, and Forgotten Mystery Novels, edited của Jim Huang (Crum Creek Press)
 • 2001 - Seldom Disappointed của Tony Hillerman (HarperCollins)
 • 2000 - 100 Favorite Mysteries of the Century, edited của Jim Huang (Crum Creek Press)
 • 1999 - Teller of Tales: The Life of Arthur Conan Doyle của Daniel Stashower (Henry Holt & Company)
 • 1998 - Mystery Reader's Walking Guide To Washington D.C. của Alzina Stone Dale (Passport Books)
 • 1997 - Detecting Men (Pocket Guide) của Willeta L. Heising (Purple Moon Press)
 • 1996 - Detecting Women 2 của Willetta L. Heising (Purple Moon Press)
 • 1995 - Mystery Readers Walking Guide-Chicago của Alzina Stone Dale (Passport Books, NTC Publishing Group)
 • 1994 - By A Woman's Hand của Jean Swanson and Dean James (Berkley Publishing Group)
 • 1993 - The Doctor, The Murder, The Mystery của Barbara D'Amato (Noble Press)

Truyện ngắn hay nhất[sửa | sửa mã nguồn]

 • 2006 - Sleeping with the Plush của Toni Kelner
 • 2005 - Driven to Distraction của Marcia Talley-Chesapeake Crimes II, Quiet Storm Publishing
 • 2004 - Wedding Knife của Elaine Viets (Chesapeake Crimes, Coordinating Editor: Donna Andrews, Quiet Storm Publishing)
 • 2003 - No Man’s Land của Elizabeth Foxwell in Blood On Their Hands (Berkley Prime Crime)
 • 2002 - The Dog That Didn't Bark của Margaret Maron, Ellery Queen's Mystery Magazine, tháng 12 năm 2002 và Too Many Cooks của Marcia Talley, Much Ado About Murder, edited của Anne Perry (Berkley Prime Crime)
 • 2001 - The Would-Be-Widower của Katherine Hall Page, Malice Domestic X (Avon Books)
 • 2000 - The Man in the Civil Suit của Jan Burke, Malice Domestic 9 (Avon Books)
 • 1999 - Out of Africa của Nancy Pickard, Mom, Apple Pie, and Murder (Berkley Publishing Group)
 • 1998 - Of Course You Know That Chocolate Is A Vegetable của Barbara D’Amato, Ellery Queen's Mystery Magazine, tháng 11 năm 1998
 • 1997 - Tea for Two của M.D. Lake, Funnybones (Penquin)
 • 1996 - Accidents Will Happen của Carolyn Wheat, Malice Domestic 5 (Pocket)
 • 1995 - The Dog Who Remembered Too Much của Elizabeth Daniels Squire, Malice Domestic 4 (Pocket)
 • 1994 - The Family Jewels của Dorothy Cannell, Malice Domestic 3 (Pocket)
 • 1993 - Kim's Game của M.D. Lake, Malice Domestic 2 (Pocket)
 • 1992 - Nice Gorilla của AaronCharlotte Elkins, Malice Domestic 1 (Pocket)
 • 1991 - Deborah's Judgment của Margaret Maron, A Woman's Eye (Delacourte Press)
 • 1990 - Too Much To Bare của Joan Hess, Sisters in Crime 2 (Berkley Publishing Group)
 • 1989 - A Wee Doch And Doris của Sharyn McCrumb, Mistletoe Mysteries (Mysterious Press)
 • 1988 - More Final Than Divorce của Robert Barnard, Ellery Queen's Mystery Magazine

Tiểu thuyết thiếu niên nhi đồng hay nhất[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]