Grundrisse

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Grundrisse, hay đầy đủ là Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, là bản nháp của công trình phê phán kinh tế chính trị được Karl Marx thảo giữa năm 1857 và 1858, về sau kết tụ dưới dạng bộ ba cuốn Das Kapital. Bản thảo này chứa một số ý nghĩ không xuất hiện trong các trước tác khác của Marx, khiến nó trở thành một bộ phận không thể thiếu trong việc diễn giải tư tưởng của ông.[1]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Thư mục[sửa | sửa mã nguồn]

  • Choat, Simon (2016). Marx's 'Grundrisse': A Reader's Guide ['Grundrisse' của Marx: Một chỉ dẫn cho độc giả]. Anh: Bloomsbury Publishing. ISBN 147253400X.
  • Harvey, David (2023). A Companion to Marx's Grundrisse [Một cẩm nang về Grundrisse của Marx]. Anh: Verso Books. ISBN 180429098X.
  • McLellan, David (1980) [1939]. Marx’s Grundrisse [Grundrisse của Marx]. Anh: Palgrave Macmillan UK. ISBN 1349052213.
  • Meaney, Mark E. (2013). Capital as Organic Unity: The Role of Hegel’s Science of Logic in Marx’s Grundrisse [Tư bản như là thống nhất cơ hữu: Vai trò của Khoa học Logic của Hegel trong Grundrisse của Marx]. Hà Lan: Springer. ISBN 9401598541.
  • Uchida, Hiroshi (2015). Terrell Carver (biên tập). Marx's 'Grundrisse' and Hegel's 'Logic' ['Grundrisse' của Marx và 'Logic học' của Hegel]. Anh: Taylor & Francis. ISBN 131749783X.
  • Nhiều tác giả (2008). Marcello Musto (biên tập). Karl Marx's Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years Later [Grundrisse của Karl Marx: Nền móng phê phán kinh tế chính trị 150 năm nhìn lại]. Anh: Taylor & Francis. ISBN 113407381X.