Lý Phong

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lý Phong có thể là một trong những nhân vật sau:

  • Lý Phong (chữ Hán: 李封, ? - 195), tướng dưới quyền quân phiệt Lã Bố cuối Đông Hán, giữ chức Trị trung. Năm 195, Lã Bố xung đột với Tào Tháo, Lý Phong cùng Tiết Lan đóng quân tại Cự Dã, ép bộ tướng Lý Càn của Tào Tháo đầu hàng. Lý Càn không muốn hàng Lã Bố, bị giết. Con trai Lý Càn là Lý Chỉnh dẫn quân vì cha báo thù, đánh giết Lý Phong cùng Tiết Lan.[1]
  • Lý Phong (chữ Hán: 李豐, ? - 197), tướng dưới quyền quân phiệt Viên Thuật cuối Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Năm 197, Viên Thuật xưng đế; tháng 9 ÂL, Thuật đưa quân xâm phạm Trần Lưu. Tào Tháo tự đem quân đón đánh, Thuật bỏ chạy, để lại bọn Kiều Nhuy, Lý Phong, Lương Cương, Nhạc Tựu đoạn hậu. Bọn họ lui về giữ Thọ Xuân, Tào Tháo vây đánh. Cuối cùng thành vỡ, 4 tướng đều bị giết.[2]
  • Lý Phong (chữ Hán: 李豐, 200 - 254), quan viên triều Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc
  • Lý Phong (chữ Hán: 李豐), người Nam Dương, Kinh Châu (nay là Nam Dương, Hà Nam) tướng triều Quý Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Năm 230, cha của ông là Lý Nghiêm được phong làm Phiêu Kỵ Đại tướng quân, rồi dẫn quân đội đến Hán Trung. Vì Lý Nghiêm phạm tội khi quân, lừa dối chúa thượng sau khi không hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển quân nhu trong chiến dịch, Gia Cát Lượng thượng biểu lên triều đình xin gia phong cho Lý Phong làm Giang Châu Đô đốc đốc quân, thay thế Lý Nghiêm quản lý mọi sự vụ ở hậu phương. Sau khi Lý Nghiêm mất, Lý Phong tiếp tục phục vụ Quý Hán và được phong làm Thái thú Chu Đề.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Trần Thọ, Tam quốc chí, quyển 18, Ngụy thư - Lý Điển truyện
  2. ^ Trần Thọ, Tam quốc chí, quyển 1, Ngụy thư - Vũ đế kỷ