Lý thuyết hấp dẫn lượng tử vòng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Việc tìm kiếm một lý thuyết lượng tử của trường hấp dẫn, qua đó tìm hiểu các đặc điểm của không-thời gian, lượng tử vẫn là một vấn đề mở. Một trong những hướng tiếp cận hiện đại chính là thuyết hấp dẫn lượng tử vòng. Thuyết này có cơ sở định nghĩa toán học khá tốt, bao gồm môi trường độc lập, không xáo trộn của lượng tử hóa hấp dẫn, cùng với các cặp vật chất quy ước. Thuyết hấp dẫn lượng tử vòng ngày nay hình thành một khối lượng lớn các nghiên cứu, từ nền tảng toán học cho đến các ứng dụng của nó vào ngành vật lý học. Một số kết quả nổi bật đó là:

  • Tính toán được các đại lượng vật lý như diện tích và thể tích, trùng hợp với các đại lượng dự đoán trong vật lý thang Planck
  • Tạo ra được một công thức đạo hàm từ công thức entropy lỗ đen (black hole) của Jacob BekensteinStephen Hawking.
  • Phác họa một hình ảnh vật lý phong nhã của thế giới lượng tử, có đặc điểm là như sợi polymer liên kết bởi các đại lượng rời rạc trong thang đo Planck. Đây là tính chất quan trọng bậc nhất, miêu tả sự lượng tử hóa của thế giới tự nhiên, biểu hiện ở chính không-thời gian.

Các vấn đề tồn tại từ trước đó như việc thiếu giá trị của tích hữu hướng, tìm hiểu đặc điểm của các vòng, cũng như sự bổ sung các điều kiện tự nhiên, đã được giải quyết một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, một vấn đề mở bấy lâu nay chính là việc tìm hiểu bản chất động lực học của không-thời gian.

Giới thiệu khái quát[sửa | sửa mã nguồn]

Hấp dẫn lượng tử: Chúng ta đang ở đâu?[sửa | sửa mã nguồn]

Vấn đề của vật lý năng lượng cao[sửa | sửa mã nguồn]

Vấn đề của vật lý tương đối tính[sửa | sửa mã nguồn]

Vòng hay là dây?[sửa | sửa mã nguồn]

Lịch sử của thuyết hấp dẫn lượng tử vòng[sửa | sửa mã nguồn]

Ý tưởng chính và cơ sở vật lý[sửa | sửa mã nguồn]

Lý thuyết trường lượng tử trên một đa tạp khác[sửa | sửa mã nguồn]

Ý nghĩa vật lý của bất biến diffeomorphism[sửa | sửa mã nguồn]

Vấn đề chưa được biết đến[sửa | sửa mã nguồn]

Quá trình hình thành[sửa | sửa mã nguồn]

Đại số vòng[sửa | sửa mã nguồn]

Hấp dẫn lượng tử vòng[sửa | sửa mã nguồn]

Trạng thái vòng và mạng spin[sửa | sửa mã nguồn]

Bất biến Diffeomorphism[sửa | sửa mã nguồn]

Động lực học của không-thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

Kết quả vật lý[sửa | sửa mã nguồn]

Kỹ thuật[sửa | sửa mã nguồn]

Ý nghĩa vật lý[sửa | sửa mã nguồn]

Vấn đề mở[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]