Lương Hưng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Lương Hưng có thể là:

  • Lương Hưng, quân phiệt Lương Châu cuối thời Đông Hán.
  • Lương Hưng, tướng lĩnh chống Kim đầu thời Nam Tống.