Bước tới nội dung

Latinh hóa (định hướng)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Latinh hóa là sự thể hiện bằng bảng chữ cái Latinh của một ngôn ngữ thường được viết trong một hệ thống chữ viết khác. Latinh hóa cũng có thể đề cập đến:

  • La Mã hóa (văn hóa), sự mở rộng văn hóa, luật pháp và ngôn ngữ La Mã
  • Latinh hóa tên, việc hiển thị tên (hoặc từ) không phải tiếng Latinh theo phong cách Latinh
  • Latinh hóa (Liên Xô), Latinh hóa các ngôn ngữ Liên Xô cũ
  • La Mã hóa (tôn giáo), việc thay đổi các nghi thức khác của Giáo hội Công giáo để giống với nghi thức La Mã) hơn. Thuật ngữ thích hợp là Latinh hóa Phụng vụ
  • Việc trình bày bằng kiểu La Mã của các từ và cụm từ tiếng nước ngoài được in nghiêng trước đây sau khi chúng được đồng hóa sang tiếng Anh.