Limnophilinae

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Limnophilinae
Austrolimnophila.ochracea.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Diptera
Phân bộ (subordo)Nematocera
Phân thứ bộ (infraordo)Tipulomorpha
Liên họ (superfamilia)Tipuloidea
Họ (familia)Limoniidae
Phân họ (subfamilia)Limnophilinae
Tribes
Danh pháp đồng nghĩa
Hexatominae

Limnophilinae là một phân họ ruồi hạc trong họ Limoniidae. Một số tác giả sử dụng tên Hexatominae.

Phân loại[edit | edit source]

Chú thích[edit | edit source]

Tham khảo[edit | edit source]