Trang mô đun bị khóa vĩnh viễn

Mô đun:No globals

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mô-đun này gây ra lỗi nếu có nil global được đọc hoặc nếu bất kỳ toàn cầu nào được viết cho, ngoại trừ arg. Để sử dụng, thêm require('Module:No globals') đến đầu của mô-đun bằng cách sử dụng nó. Các biến arg bị loại trừ vì nó là cần thiết cho Hàm Scribunto cần để Hoạt động đúng. (Xem mã nguồn của Scribunto here.)

Xem thêm

  • Module:Log globals - Thêm tất cả số lần đọc / ghi toàn cầu vào nhật ký lua.

local mt = getmetatable(_G) or {}
function mt.__index (t, k)
	if k ~= 'arg' then
		error('Cố đọc biến toàn cục nil ' .. tostring(k), 2)
	end
	return nil
end
function mt.__newindex(t, k, v)
	if k ~= 'arg' then
		error('Cố ghi biến toàn cục ' .. tostring(k), 2)
	end
	rawset(t, k, v)
end
setmetatable(_G, mt)