Mô đun:Road data/RJL types

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu mô đun[tạo]
local types = {
	trans = {
		color = "#dff9f9",
		jctbtm = "Chuyển đổi [[Số tuyến đường|tuyến]]",
		jctint = "Chuyển đổi tuyến"
		
	},
  concur = {
    color = "#ddffdd",
    jctbtm = "[[Trùng tuyến]]",
    jctint = "Trùng tuyến"
  },
  closed = {
    color = "#d3d3d3",
    jctbtm = "Đã đóng/Cũ",
    jctint = "Đã đóng hoặc cũ",
    routelist = "Cũ"
  },
  incomplete = {
    color = "#ffdddd", 
    jctbtm = "[[Nút giao thông khác mức#Nút giao hoàn thiện và Nút giao chưa hoàn thiện|Nút giao chưa hoàn thiện]]",
    jctint = "Nút giao chưa hoàn thiện"
  },
  unbuilt = {
    color = "#ffdead",
    jctbtm = "Chưa mở",
    jctint = "Chưa mở hoặc đang thi công",
    routelist = "Chưa mở hoặc đang thi công"
  },  
	proposed = {
		color = "#ffdead",
		jctbtm = "Được đề xuất",
		jctint = "Được đề xuất và chưa thi công",
		routelist = "Được đề xuất và chưa thi công"
	},
  hov = {
    color = "#ffff99",
    jctbtm = "Chỉ dành cho [[Làn xe chở nhiều|HOV]]",
    jctint = "Chỉ dành cho phương tiện chở nhiều người"
  },
  toll = {
    color = "#dcdcfe",
    jctbtm = "Thu phí",
    jctint = "Yều cầu trả phí"
  },
  etc = {
    color = "#dcdcfe",
    jctbtm = "[[Thu phí điện tử|ETC]]",
    jctint = "Chỉ thu phí điện tử"
  },
	complete = {
		color = "#ff0000",
		jctbtm = "Loại không hợp lệ",
		jctint = "Loại không hợp lệ"
	}
}

types.former = types.closed
types.future = types.proposed
types.mplex = types.complete
types.none = types.complete

return types