Bước tới nội dung

Người Việt (định hướng)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Người Việt có thể đề cập đến:

  • Là cách gọi ngắn gọn của cụm từ "Người Việt Nam" - những người sống định cư lâu dài trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc để chỉ lên một khái niệm trừu tượng về tinh thần và nhân cách của dân tộc Việt (xem bài Các dân tộc tại Việt Nam)
  • Người Kinh, là dân tộc đa số tại Việt Nam. Tuy nhiên, cách gọi này không rõ ràng, bởi vì những công dân Việt Nam không thuộc sắc tộc Kinh cũng được gọi chung là người Việt.