Bước tới nội dung

Nghiệp vụ thị trường mở

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trong kinh tế vĩ mô, nghiệp vụ thị trường mở (OMO) là hoạt động của ngân hàng trung ương nhằm cung cấp (hoặc lấy) thanh khoản bằng đồng tiền của mình cho (hoặc từ) một ngân hàng hoặc một nhóm ngân hàng. Ngân hàng trung ương có thể mua hoặc bán trái phiếu chính phủ (hoặc các tài sản tài chính khác) trên thị trường mở (đây là nơi mà tên gọi này được bắt nguồn trong lịch sử) hoặc, trong những gì hiện nay chủ yếu là giải pháp được ưa thích, tham gia vào giao dịch mua lại hoặc cho vay có bảo đảm với ngân hàng thương mại: ngân hàng trung ương trao tiền như một khoản tiền gửi trong một thời hạn xác định và đồng bộ lấy một tài sản đủ điều kiện làm tài sản thế chấp.

Các ngân hàng trung ương thường sử dụng OMO như một phương tiện chính để thực hiện chính sách tiền tệ. Mục đích thông thường của hoạt động thị trường mở - ngoài việc cung cấp thanh khoản cho các ngân hàng thương mại và đôi khi lấy thanh khoản thặng dư từ các ngân hàng thương mại - là thao túng lãi suất ngắn hạn và cung tiền cơ sở trong nền kinh tế, và do đó gián tiếp kiểm soát tổng lượng tiền cung, thực tế là mở rộng tiền hoặc thu hẹp lượng cung tiền. Điều này liên quan đến việc đáp ứng nhu cầu tiền cơ sở ở lãi suất mục tiêu bằng cách mua và bán chứng khoán chính phủ hoặc các công cụ tài chính khác. Các mục tiêu tiền tệ, chẳng hạn như lạm phát, lãi suất hoặc tỷ giá hối đoái, được sử dụng để hướng dẫn việc thực hiện này.

Trong nền kinh tế hậu khủng hoảng, các hoạt động thị trường mở ngắn hạn thông thường đã được các ngân hàng trung ương lớn thay thế bằng các chương trình nới lỏng định lượng (QE). QE là các hoạt động thị trường mở tương tự về mặt kỹ thuật, nhưng đòi hỏi sự cam kết trước của ngân hàng trung ương để tiến hành mua hàng với khối lượng lớn được xác định trước và trong một khoảng thời gian xác định trước. Theo QE, các ngân hàng trung ương thường mua các chứng khoán rủi ro hơn và dài hạn hơn như trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài và thậm chí trái phiếu công ty.

Quy trình nghiệp vụ thị trường mở[sửa | sửa mã nguồn]

Ngân hàng trung ương duy trì tài khoản Loro cho một nhóm các ngân hàng thương mại, được gọi là ngân hàng thanh toán trực tiếp. Số dư trên tài khoản Loro như vậy (theo quan điểm của ngân hàng thương mại là tài khoản nostro) đại diện cho tiền của ngân hàng trung ương theo đơn vị tiền tệ được sử dụng.

Vì tiền của ngân hàng trung ương hiện đang tồn tại chủ yếu ở dạng hồ sơ điện tử (tiền điện tử) chứ không phải ở dạng giấy hoặc tiền xu (tiền vật chất), hoạt động thị trường mở có thể được thực hiện bằng cách tăng hoặc giảm (ghi Có hoặc ghi Nợ) số lượng tiền điện tử mà một ngân hàng có trong tài khoản dự trữ của mình tại ngân hàng trung ương. Điều này không yêu cầu tạo ra tiền tệ vật chất mới, trừ khi ngân hàng thanh toán trực tiếp yêu cầu đổi một phần tiền điện tử của mình với tiền giấy hoặc tiền xu.

Ở hầu hết các nước phát triển, các ngân hàng trung ương không được phép cho vay mà không yêu cầu tài sản thế chấp phù hợp. Do đó, hầu hết các ngân hàng trung ương mô tả tài sản nào đủ điều kiện cho các giao dịch trên thị trường mở. Về mặt kỹ thuật, ngân hàng trung ương thực hiện cho vay và đồng bộ lấy một lượng tương đương tài sản đủ điều kiện do ngân hàng thương mại đi vay cung cấp.

Mối quan hệ trên lý thuyết đối với lãi suất[sửa | sửa mã nguồn]

Lý thuyết kinh tế cổ điển giả định mối quan hệ đặc biệt giữa cung tiền của ngân hàng trung ương và lãi suất ngắn hạn: tiền của ngân hàng trung ương giống như bất kỳ loại hàng hóa nào khác ở chỗ lượng cầu cao hơn có xu hướng khiến giá của nó tăng lên (lãi suất). Khi nhu cầu tiền cơ sở tăng lên, ngân hàng trung ương phải hành động nếu muốn duy trì lãi suất ngắn hạn. Nó thực hiện điều này bằng cách tăng cung tiền cơ sở: nó đi vào thị trường mở để mua một tài sản tài chính, chẳng hạn như trái phiếu chính phủ. Để thanh toán cho những tài sản này, tiền ngân hàng trung ương mới được tạo ra trong tài khoản Loro của người bán, làm tăng tổng lượng tiền cơ sở trong nền kinh tế. Ngược lại, nếu ngân hàng trung ương bán các tài sản này trên thị trường mở, lượng tiền cơ sở bị giảm.

Quá trình này hoạt động bởi vì ngân hàng trung ương có quyền đưa tiền vào và ra khỏi sự tồn tại. Đó là điểm duy nhất trong toàn bộ hệ thống có khả năng sản xuất tiền không giới hạn. Một tổ chức khác có thể ảnh hưởng đến thị trường mở trong một khoảng thời gian, nhưng ngân hàng trung ương sẽ luôn có thể chế ngự ảnh hưởng của họ với nguồn cung tiền vô hạn.

Lưu ý: Các quốc gia có đồng tiền thả nổi tự do không được gắn với bất kỳ hàng hóa hoặc tiền tệ nào khác có khả năng tương tự để tạo ra một số lượng không giới hạn tài sản tài chính ròng (trái phiếu). Có thể hiểu, các chính phủ muốn sử dụng khả năng này để đáp ứng các mục tiêu chính trị khác như nhắm mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp hoặc quy mô tương đối của các dịch vụ công khác nhau (quân sự, giáo dục, y tế, v.v.), thay vì bất kỳ mức lãi suất cụ thể nào. Tuy nhiên, hầu hết, ngân hàng trung ương bị luật pháp hoặc quy ước ngăn cấm nhường chỗ cho những yêu cầu như vậy, được yêu cầu chỉ tạo ra tiền của ngân hàng trung ương để đổi lấy các tài sản đủ điều kiện (xem ở trên).

Các mục tiêu khả thi[sửa | sửa mã nguồn]

 • Theo lạm phát mục tiêu, hoạt động thị trường mở nhắm đến một mức lãi suất ngắn hạn cụ thể trên thị trường nợ. Mục tiêu này được thay đổi định kỳ để đạt được và duy trì tỷ lệ lạm phát trong phạm vi mục tiêu. Tuy nhiên, các biến thể khác của chính sách tiền tệ cũng thường nhắm đến lãi suất: Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Ngân hàng Anh và Ngân hàng Trung ương Châu Âu sử dụng các biến thể về mục tiêu lãi suất để hướng dẫn hoạt động thị trường mở.
 • Bên cạnh mục tiêu lãi suất, còn có các mục tiêu khả thi khác của hoạt động thị trường mở. Mục tiêu thứ hai có thể là thu hẹp nguồn cung tiền, như trường hợp của Hoa Kỳ vào cuối những năm 1970 đến đầu những năm 1980 dưới thời Chủ tịch Fed Paul Volcker.
 • Theo bảng tiền tệ, hoạt động thị trường mở sẽ được sử dụng để đạt được và duy trì một tỷ giá hối đoái cố định liên quan đến một số ngoại tệ.
 • Theo bản vị vàng, tiền giấy sẽ có thể chuyển đổi thành vàng, và do đó, các hoạt động thị trường mở có thể được sử dụng để giữ cho giá trị của đồng tiền không đổi so với vàng.
 • Ngân hàng trung ương cũng có thể sử dụng hỗn hợp các cài đặt chính sách thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Ngân hàng trung ương có thể chốt tỷ giá hối đoái của mình (giống như bảng tiền tệ) với các mức hoặc hình thức cam kết khác nhau. Việc neo tỷ giá hối đoái càng nới lỏng, thì ngân hàng trung ương càng phải nhắm mục tiêu vào các biến số khác (chẳng hạn như lãi suất).Thay vào đó, nó có thể nhắm mục tiêu một rổ ngoại tệ hơn là một loại tiền tệ duy nhất. Trong một số trường hợp, nó được trao quyền sử dụng các phương tiện bổ sung khác ngoài hoạt động thị trường mở, chẳng hạn như các thay đổi về yêu cầu dự trữ hoặc kiểm soát vốn, để đạt được các kết quả tiền tệ.

Cách các hoạt động nghiệp vụ thị trường mở được tiến hành[sửa | sửa mã nguồn]

Hoa Kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Tại Hoa Kỳ, kể từ năm 2006, Cục Dự trữ Liên bang đặt ra mục tiêu lãi suất cho thị trường quỹ liên bang (dự trữ ngân hàng qua đêm). Khi lãi suất quỹ liên bang thực tế cao hơn mục tiêu, Ngân hàng Dự trữ Liên bang mới York thường sẽ tăng cung tiền thông qua một thỏa thuận mua lại (hoặc repo), trong đó Fed [1]"cho vay" tiền đối với các ngân hàng thương mại. Khi lãi suất quỹ liên bang thực tế thấp hơn mục tiêu, Fed thường sẽ giảm cung tiền thông qua một giao dịch hoàn trả ngược, trong đó các ngân hàng mua chứng khoán từ Fed.

Cục Dự trữ Liên bang tiến hành các hoạt động thị trường mở với mục tiêu kiểm soát lãi suất ngắn hạn và nguồn cung tiền. Các hoạt động này được chia thành hai loại: hoạt động thị trường mở năng động nhằm thay đổi mức dự trữ và cơ sở tiền tệ, và hoạt động thị trường mở phòng thủ nhằm bù đắp các biến động của các yếu tố khác ảnh hưởng đến dự trữ và cơ sở tiền tệ, chẳng hạn như thay đổi trong Kho bạc. tiền gửi với Fed hoặc thay đổi trong thả nổi.

Tại Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang thường sử dụng các thỏa thuận mua lại qua đêm (repos) để tạm thời tạo ra tiền, hoặc đảo ngược repos để tạm thời tiêu hủy tiền, bù đắp những thay đổi tạm thời trong mức dự trữ của ngân hàng. Cục Dự trữ Liên bang cũng thực hiện giao dịch mua và bán chứng khoán trực tiếp thông qua Tài khoản Thị trường Mở Hệ thống (SOMA) với người quản lý của mình tại Bàn giao dịch tại Ngân hàng Dự trữ New York. Việc mua bán chứng khoán trong SOMA làm thay đổi số dư dự trữ ngân hàng, điều này cũng ảnh hưởng đến lãi suất ngắn hạn. Người quản lý SOMA chịu trách nhiệm về các giao dịch dẫn đến lãi suất ngắn hạn gần với lãi suất mục tiêu do Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đặt ra, hoặc tạo ra tiền bằng cách mua hoàn toàn chứng khoán. Hiếm khi hơn nó sẽ phá hủy vĩnh viễn tiền bằng cách bán chứng khoán hoàn toàn. Các giao dịch này được thực hiện với một nhóm khoảng 22 ngân hàng và đại lý trái phiếu được gọi là đại lý chính.

Tiền được tạo ra hoặc phá hủy bằng cách thay đổi tài khoản dự trữ của ngân hàng với Cục Dự trữ Liên bang. Cục Dự trữ Liên bang đã tiến hành các hoạt động thị trường mở theo cách này từ những năm 1920, thông qua Bàn Thị trường Mở tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang. OMO cũng kiểm soát lạm phát vì khi tín phiếu kho bạc được bán cho các ngân hàng thương mại sẽ làm giảm cung tiền.

Khu vực đồng tiền chung Châu Âu[sửa | sửa mã nguồn]

Ngân hàng Trung ương Châu Âu có các cơ chế tương tự cho hoạt động của họ; nó mô tả các phương pháp của mình như một phương pháp tiếp cận bốn cấp với các mục tiêu khác nhau: bên cạnh mục tiêu chính là điều hành và làm dịu lãi suất của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong khi quản lý tình hình thanh khoản trên thị trường, ECB còn có mục đích báo hiệu lập trường của chính sách tiền tệ với các hoạt động của mình.

Nói chung, ECB kiểm soát tính thanh khoản trong hệ thống ngân hàng thông qua các hoạt động tái cấp vốn, về cơ bản là các thỏa thuận mua lại, tức là các ngân hàng đưa ra tài sản thế chấp có thể chấp nhận được với ECB và nhận lại một khoản vay tiền mặt. Đây là các loại hoạt động tái cấp vốn chính sau đây có thể được sử dụng tùy thuộc vào kết quả mong muốn:

 • Hoạt động tái cấp vốn chính hàng tuần thường xuyên (MRO) với thời gian đáo hạn là một tuần và,
 • Hoạt động tái cấp vốn dài hạn hàng tháng (LTRO) cung cấp thanh khoản cho khu vực tài chính, trong khi đó
 • "Các hoạt động điều chỉnh" nhằm mục đích làm dịu lãi suất do biến động thanh khoản trên thị trường gây ra thông qua các giao dịch ngược hoặc bán thẳng, hoán đổi ngoại hối và thu tiền gửi có kỳ hạn cố định
 • "Hoạt động cơ cấu" được sử dụng để điều chỉnh các vị trí cơ cấu dài hạn của các ngân hàng trung ương đối với lĩnh vực tài chính.

Hoạt động tái cấp vốn được thực hiện thông qua cơ chế đấu giá. ECB chỉ định số lượng thanh khoản mà nó muốn đấu giá (được gọi là số tiền được phân bổ) và yêu cầu các ngân hàng biểu thị lãi suất. Trong một đấu thầu lãi suất cố định, ECB cũng chỉ định lãi suất mà ECB sẵn sàng cho vay tiền; cách khác, trong một đấu thầu lãi suất thay đổi, lãi suất không được chỉ định và các ngân hàng đấu giá với nhau (tuân theo tỷ lệ giá thầu tối thiểu do ECB chỉ định) để tiếp cận thanh khoản khả dụng.

Các cuộc đấu giá của MRO được tổ chức vào các ngày Thứ Hai, với việc thanh toán (tức là giải ngân các khoản tiền) sẽ diễn ra vào Thứ Tư tuần sau. Ví dụ, trong cuộc đấu giá vào ngày 6 tháng 10 năm 2008, ECB đã đưa ra 250 triệu EUR vào ngày 8 tháng 10 với tỷ lệ tối thiểu là 4,25%. Nó đã nhận được 271 triệu lượt đặt mua và số tiền được phân bổ (250) đã được trao với tỷ lệ có trọng số trung bình là 4,99%.

Tuy nhiên, kể từ giữa tháng 10 năm 2008, ECB đã thực hiện theo một thủ tục khác trên cơ sở tạm thời, MRO lãi suất cố định với "toàn bộ phân bổ". Trong trường hợp này, ECB chỉ định tỷ lệ nhưng không chỉ định số lượng tín dụng có sẵn và các ngân hàng có thể yêu cầu bao nhiêu tùy thích (tùy thuộc vào khả năng cung cấp đủ tài sản thế chấp). Thủ tục này được thực hiện cần thiết bởi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và dự kiến ​​sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Mặc dù hoạt động tái cấp vốn chính của ECB (MRO) là từ đấu giá mua lại với kỳ hạn (hai) tuần và đáo hạn hàng tháng, Hoạt động tái cấp vốn dài hạn (LTRO) cũng được phát hành, theo truyền thống sẽ đáo hạn sau ba tháng; kể từ năm 2008, các gói thầu hiện được đưa ra trong sáu tháng, 12 tháng và 36 tháng.

Thụy Sỹ[sửa | sửa mã nguồn]

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) hiện đang nhắm mục tiêu tỷ giá LIBOR của franc Thụy Sĩ trong ba tháng. Cách chính SNB ảnh hưởng đến tỷ giá LIBOR của franc Thụy Sĩ trong ba tháng là thông qua các hoạt động thị trường mở, với công cụ chính sách tiền tệ quan trọng nhất là các giao dịch Repo.

Ấn Độ[sửa | sửa mã nguồn]

Hoạt động Thị trường Mở của Ấn Độ bị ảnh hưởng nhiều bởi thực tế là nước này là một nước đang phát triển và các dòng vốn rất khác với các dòng vốn ở các nước phát triển. Do đó, ngân hàng trung ương của Ấn Độ, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), phải đưa ra các chính sách và sử dụng các công cụ cho phù hợp. Trước cuộc cải cách tài chính năm 1991, nguồn tài trợ và kiểm soát tín dụng và lãi suất chính của RBI là tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) và SLR (Tỷ lệ thanh khoản theo luật định). Nhưng sau khi cải cách, việc sử dụng CRR như một công cụ hiệu quả đã được chú trọng và việc sử dụng các hoạt động thị trường mở đã tăng lên. Các OMO hiệu quả hơn trong việc điều chỉnh tính thanh khoản của thị trường.

Hai loại OMO được RBI sử dụng:

 1. Mua toàn bộ (PEMO): Là mua hoặc bán hoàn toàn chứng khoán chính phủ. (Dài hạn).
 2. Thỏa thuận mua lại (REPO): Có thời hạn ngắn và có thể được mua lại.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi loại bỏ CRR như một công cụ, vẫn có ít tính thanh khoản và độ lệch trên thị trường. Và do đó, theo khuyến nghị của Báo cáo của Ủy ban Narsimham (1998), RBI đã tập hợp một Cơ sở Điều chỉnh Thanh khoản (LAF). Cơ sở này bắt đầu hoạt động vào tháng 6 năm 2000, và nó được thiết lập để giám sát tính thanh khoản hàng ngày và theo dõi lãi suất thị trường. Đối với LAF, hai tỷ lệ được thiết lập bởi RBI là: tỷ lệ repo và tỷ lệ repo ngược. Tỷ lệ repo được áp dụng khi bán chứng khoán cho RBI (bơm thanh khoản hàng ngày), trong khi tỷ lệ repo ngược được áp dụng khi các ngân hàng mua lại các chứng khoán đó (hấp thụ thanh khoản hàng ngày). Ngoài ra, các mức lãi suất này do RBI ấn định cũng giúp xác định các mức lãi suất thị trường khác.

Ấn Độ nhận được dòng vốn lớn mỗi ngày, và mặc dù chính sách OMO và LAF có thể giữ lại dòng vốn vào, nhưng vẫn cần một công cụ khác để giữ nguyên tính thanh khoản. Do đó, theo khuyến nghị của Nhóm công tác của RBI về tiệt trùng dụng cụ (tháng 12 năm 2003), một kế hoạch mới được gọi là kế hoạch bình ổn thị trường (MSS) đã được thiết lập. LAF và OMO đang xử lý việc quản lý thanh khoản hàng ngày, trong khi MSS được thiết lập để khử trùng khả năng hấp thụ thanh khoản và làm cho nó lâu dài hơn.

Theo kế hoạch này, RBI phát hành thêm tín phiếu và chứng khoán để hấp thụ thanh khoản. Số tiền nhận được sẽ được chuyển vào Tài khoản Kế hoạch Ổn định Thị trường (MSSA). RBI không thể sử dụng tài khoản này để trả bất kỳ khoản lãi suất hoặc chiết khấu nào và không thể ghi có bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào vào tài khoản này. Chính phủ, phối hợp với RBI, ấn định mức trần đối với vấn đề của các công cụ này.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Cục Dự trữ Liên bang (Hoa Kỳ)”, Wikipedia tiếng Việt, 21 tháng 9 năm 2023, truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2024
 • Kinh tế học - Paul A. Samuelson, Wiliam D. Nordhalls, Nhà xuất bản Tài chính 2007.