Bước tới nội dung

Nhịp Kuznets

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Loạt bài Sóng kinh tế

(Xem Chu kỳ kinh tế)

Tên chu kỳ/sóng Thời gian
Hàng tồn kho Kitchin 3–5
Đầu tư cố định Juglar 7–11
Đầu tư cơ sở hạ tầng Kuznets 15–25
Sóng Kondratiev 45–60

Nhịp Kuznets hay Chu kỳ đầu tư cơ sở hạ tầng Kuznets được cho là một sóng kinh tế phạm vi trung bình, với chu kỳ 15–25 năm, được Simon Kuznets nhận dạng năm 1930[1]. Kuznets kết nối các sóng này với các quá trình dân số, cụ thể là các luồng di cư đến và đi và các thay đổi trong cường độ xây dựng mà chúng gây ra, mà ông biểu thị chúng như là các chu kỳ/nhịp “dân số” hay chu kỳ/nhịp “xây dựng”. Các nhịp Kuznets cũng từng được diễn giải như là các chu kỳ đầu tư cơ sở hạ tầng[2]

Một số nhà bình luận kinh tế hiện đại cho rằng nhịp Kuznets phản ánh một chu kỳ 18 năm trong giá trị đất đai[3][4]. Fred Harrison cho rằng các chu kỳ bùng nổ và suy tàn có thể giảm nhẹ hay tránh được bằng cách đánh thuế hàng năm đối với giá trị đất đai (tức là thuế đất) [5].

Phân tích của Kuznets bị Howrey phê phán[6]. Howrey cho rằng chu kỳ kinh tế biểu kiến mà Kuznets tìm thấy chỉ là một thành phần lạ của bộ lọc mà Kuznets sử dụng. Howrey gợi ý rằng cùng một mẫu hình chu kỳ cũng có thể tìm thấy trong các loạt nhiễu trắng khi bộ lọc Kuznets được áp dụng[7]. Tuy nhiên, Kuznets cho rằng các nhịp này có thể được tìm thấy trong động lực học GDP thế giới ngay cả khi không áp dụng bộ lọc Kuznets[8]

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. ^ Kuznets S. Secular Movements in Production and Prices. Their Nature and their Bearing upon Cyclical Fluctuations. Boston: Houghton Mifflin, 1930.
  2. ^ Chẳng hạn xem Forrester J. W. New Perspectives on Economic Growth. Alternatives to Growth – A Search for Sustainable Futures / D. L. Meadows biên tập. Cambridge, MA: Ballinger, 1977. Tr. 107–121; Korotayev Andrey V. & Tsirel Sergey V. A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis. Structure and Dynamics. 2010. Quyển.4. Số 1. Tr.3-57.
  3. ^ The Great 18-Year Real Estate Cycle
  4. ^ Martin Wolf, 08/07/2010. Why we must halt the land cycle (tài khoản trả tiền)
  5. ^ Want to get rid of boom and bust? Tax land, not income
  6. ^ Howrey E., 1968. "A spectrum analysis of the long swing hypothesis." International Economic Review. 9: 228-252.
  7. ^ Cogley Timothy và Nason James M. "Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: implications for business cycle research." trong Real Business Cycles: A Reader. James Hartley, Kevin Hoover và Kevin D. Salyer biên tập. 1998. Tr. 636.
  8. ^ Korotayev Andrey V., & Tsirel Sergey V. A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis. Structure and Dynamics. 2010. Quyển 4. Số 1. Tr. 3-57.