Phương diện quân Tây Nam (định hướng)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Phương diện quân Tây Nam là phiên hiệu của một số tổ chức biên chế quân sự của NgaHồng quân Liên Xô. Tùy theo giai đoạn lịch sử, có thể dùng để chỉ: