Tương đẳng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trong toán học từ "tương đẳng" được dùng để chỉ

  • Tính tương đẳng giữa hai hình học
  • Quan hệ tương đẳng trong đại số trừu tượng là quan hệ tương đương trên và tương thích với một cấu trúc đại số
  • Tương đẳng ma trận: quan hệ tương đương giữa hai ma trận
  • Tương đẳng (đa tạp): trong lý thuyết của các đa tạp trơn, tương đẳng là tập các đường cong nguyên được định nghĩa bởi trường vectơ không triệt tiêu trên đa tạp