Tập tin này từ Wikimedia Commons

Tập tin:Allergy degranulation processes 01.svg

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tập tin gốc(tập tin SVG, 1.600×1.200 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 161 kB)

Miêu tả

Miêu tả
English: Degranulation processes 1 - antigen; 2 - IgE antibody; 3 - FcεRI receptor; 4 - preformed mediators (histamine, proteases, chemokines, heparine); 5 - granules; 6 - mast cell; 7 - newly formed mediators (prostaglandins, leukotrienes, thromboxanes, PAF)
Polski: Proces degranulacji komórki tucznej. 1 - antygen; 2 - przeciwciało IgE; 3 - receptory FcεRI; 4 - mediatory preformowane (histamina, enzymy proteolityczne, czynniki chemotaktyczne, heparyna); 5 - ziarnistości; 6 - komórka tuczna; 7 - mediatory syntetyzowane po aktywacji komórki (prostaglandyny, leukotrieny, tromboksany, PAF)
Français : Processus de dégranulation 1 - antigène ; 2 - Anticorps IgE ; 3 Récepteur FcεRI ; 4 - médiateurs préformés (histamine, peptidase, chémokine, héparine) ; 5 - granules ; 6 - Mastocyte ; 7 - nouveaux médiateurs (prostaglandine, leucotriène, thromboxane, PAF)
Ngày tạo ra (upload date)
Nguồn gốc Tác phẩm do chính người tải lên tạo ra
Tác giả Paweł Kuźniar (Jojo_1, Jojo)
Giấy phép
(Dùng lại tập tin)
Tôi, người giữ bản quyền tác phẩm này, từ đây phát hành nó theo các giấy phép sau:
GNU head Bạn có quyền sao chép, sử dụng và/hoặc sửa đổi Tài liệu này theo những điều khoản được quy định trong Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, phiên bản 1.2 hoặc các phiên bản mới hơn được Quỹ Phần mềm Tự do quy định; ngoại trừ những phần không được sửa đổi, bìa trước và bìa sau. Bạn có thể xem giấy phép nói trên ở phần “Giấy phép Tài liệu Tự do GNU”.
w:vi:Creative Commons
ghi công chia sẻ tương tự
Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi
Bạn được tự do:
  • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
  • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:
  • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.
  • chia sẻ tương tự – Nếu bạn thay thế, biến đổi, hoặc làm tác phẩm khác dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ được phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt, tương tự hoặc tương thích.
Thẻ quyền này được thêm vào tập tin trong nỗ lực cập nhật giấy phép GFDL.
w:vi:Creative Commons

ghi công chia sẻ tương tự

Tác phẩm này được phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự, các phiên bản 2.5 Chung, 2.0 Chung, và 1.0 Chung.
Bạn được tự do:
  • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
  • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:
  • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.
  • chia sẻ tương tự – Nếu bạn thay thế, biến đổi, hoặc làm tác phẩm khác dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ được phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt, tương tự hoặc tương thích.

Bạn có thể tùy ý lựa chọn giấy phép.
Phiên bản khác

Derivative works of this file: Esquema degranulacion celula cebada.jpg

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại17:52, ngày 6 tháng 9 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:52, ngày 6 tháng 9 năm 20061.600×1.200 (161 kB)Jojo{{Information |Description=Degranulation processes |Source=own work |Date=06.09.2006 |Author=Paweł Kuźniar (Jojo_1, Jojo) |Permission=GFDL |other_versions= }}
11:20, ngày 6 tháng 9 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:20, ngày 6 tháng 9 năm 20061.600×1.200 (161 kB)Jojo{{Information |Description=Degranulation processes |Source=own work |Date=06.09.2006 |Author=Paweł Kuźniar (Jojo_1, Jojo) |Permission=GFDL |other_versions= }}
Có 2 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này: