Tập tin này từ Wikimedia Commons

Tập tin:Bundesarchiv Bild 183-S33882, Adolf Hitler retouched.jpg

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tập tin gốc(505×799 điểm ảnh, kích thước tập tin: 185 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Retouched version of File:Bundesarchiv Bild 183-S33882, Adolf Hitler.jpg, which has the following description: (Changes see below)

Miêu tả

Nhiếp ảnh gia
Không rõ
Original caption
For documentary purposes the German Federal Archive often retained the original image captions, which may be erroneous, biased, obsolete or politically extreme. Info non-talk.svg
Adolf Hitler

ADN-ZB Mitch, national-sozialistischen Führer, Hauptkriegsverbrecher. geb. 20.4.1889 in Braunau (Inn), gest. (Selbstmord) 30.4.1945 in Berlin übernahm 1921 die Führung der NSDAP; stand im November 1923 an der Spitze eines gegen die Demokratie westlicher Prägung gerichteten Putschversuchs in München (Hitler Putsch). Am 30.1.1933 wurde Hitler Reichskanzler; damit begann die Errichtung der national-sozialistischen Diktatur . Am 2.8.1934 wurde er Nachfolger Hindenburgs als Staatsoberhaupt; 1938 Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Hauptkonkurrent des international-sozialistischen Diktators Stalin . UBz: Porträtaufnahme vom 20.4.1937. 2754-49

Abgebildete Personen:

  • Hitler, Adolf: Reichskanzler, Deutschland
Ngày tạo ra 20 tháng 4 năm 1937
date QS:P,+1937-04-20T00:00:00Z/11
institution QS:P195,Q685753
Nơi đang treo
Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst - Zentralbild (Bild 183)
Số lưu trữ
Nguồn gốc
Logo Bundesarchiv This image was provided to Wikimedia Commons by the German Federal Archive (Deutsches Bundesarchiv) as part of a cooperation project. The German Federal Archive guarantees an authentic representation only using the originals (negative and/or positive), resp. the digitalization of the originals as provided by the Digital Image Archive.

Giấy phép

w:vi:Creative Commons

ghi công chia sẻ tương tự

Tập tin này được phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 3.0 Đức.
Flag of Germany.svg
Ghi công: Bundesarchiv, Bild 183-S33882 / CC-BY-SA 3.0
Bạn được tự do:
  • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
  • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:
  • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.
  • chia sẻ tương tự – Nếu bạn thay thế, biến đổi, hoặc làm tác phẩm khác dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ được phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt, tương tự hoặc tương thích.


Bilderwerkstatt icon.svg Fotowerkstatt
Original: Bundesarchiv Bild 183-S33882, Adolf Hitler.jpg Editor: AM (talk)
Changes: Cropped, levels adjusted, cleaned

This picture was reworked by the Fotowerkstatt. You can propose images to improve as well.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại16:28, ngày 11 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:28, ngày 11 tháng 6 năm 2015505×799 (185 kB)Lorem IpsumReverted to version as of 21:39, 2 June 2011
03:47, ngày 14 tháng 6 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:47, ngày 14 tháng 6 năm 2011505×799 (179 kB)BossanovenReverted to version as of 16:06, 8 September 2010
21:52, ngày 2 tháng 6 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 21:52, ngày 2 tháng 6 năm 2011505×799 (184 kB)DIREKTORContrast and tone
21:39, ngày 2 tháng 6 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 21:39, ngày 2 tháng 6 năm 2011505×799 (185 kB)DIREKTORSmall tone fix
16:06, ngày 8 tháng 9 năm 2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:06, ngày 8 tháng 9 năm 2010505×799 (179 kB)AlMareTo flip a portrait is an "absolute no-go"! Faces are NOT symmetric!
01:39, ngày 8 tháng 9 năm 2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:39, ngày 8 tháng 9 năm 2010505×799 (186 kB)DIREKTORFlipped horizontally due to infobox use, small improvements in contrast, tone.
16:09, ngày 6 tháng 5 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:09, ngày 6 tháng 5 năm 2009505×799 (179 kB)AlMare<div style="background-color:transparent; border:1px grey solid; margin:0 10 0px 25px; padding:0 10px 0 5px;">'''Retouched version''' of File:Bundesarchiv Bild 183-S33882, Adolf Hitler.jpg, which has the following description: <small>(Changes see bel

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Xem tập tin này đang dùng ở đâu toàn hệ thống.

Đặc tính hình