Tổng thống Trung Hoa Dân quốc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Tổng thống Trung Hoa Dân quốc là nguyên thủ quốc gia của nước Trung Hoa Dân Quốc, chịu trách nhiệm chính trị tối cao về mặt đối ngoại[1] và đối nội , và là tổng tư lệnh tối cao quân đội Trung Hoa Dân Quốc[2]. Tổng thống bổ nhiệm Viện Trưởng Viện Hành Chính ( tương đương với Thủ Tướng Chính Phủ ), đề cử Viện Lập Pháp (tức Quốc Hội) xem xét bổ nhiệm Viện Trưởng Viện Tư Pháp (tương đương Chánh Án Tòa Án Tối Cao), Viện Trưởng Viện Khảo Thí, Viện Trưởng Viện Giám Sát.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Trong giai đoạn chính quyền Trung Hoa Dân Quốc kiểm soát phần lớn lãnh thổ Trung Quốc vào đầu thế kỷ XX, nguyên thủ quốc gia vào năm 1912-1913 được gọi là Đại Tổng Thống Lâm Thời; năm 1913-1924 là Đại Tổng Thống Trung Hoa Dân Quốc; năm 1924-1926 là Chấp Chính Lâm Thời; năm 1927-1928 gọi là Đại Nguyên Soái Hải Lục Quân; dưới thời Chính Phủ Quốc Dân Trung Hoa Dân Quốc năm 1928-1948 là Chủ Tịch Chính Phủ Quốc Dân . Sau khi ban hành Hiến Pháp Trung Hoa Dân Quốc vào ngày 25 tháng 12 năm 1947, bãi bỏ chức vụ Chủ Tịch Chính Phủ Quốc Dân, thay thế bằng "Tổng Thống Trung Hoa Dân Quốc", đồng thời thiết lập chức vụ Phó Tổng Thống làm Nguyên Thủ Dự Bị, Thành Lập Phủ Tổng Thống là cơ quan làm việc của Tổng Thống, Phó Tổng Thống. Ngày 20 tháng 5 năm 1948, Ông Tưởng Giới Thạch trở thành vị Tổng Thống đầu tiên sau khi thực thi Hiến Pháp mới. 

Cuộc bầu cử Tổng Thống - Phó Tổng Thống được tiến hành cùng lúc. Ban đầu Tổng Thống được Đại Hội Quốc Dân bầu cử gián tiếp[3], nhiệm kì 6 năm, được tái ứng cử và đắc cử 1 lần[4]. Trong cuộc bầu cử Tổng Thống - Phó Tổng Thống Khóa 3 năm 1960, Đại Hội Quốc Dân trích dẫn và sửa đổi "Điều khoản lâm thời trong thời kì chống loạn", cho phép Tổng Thống - Phó Tổng Thống được tái ứng cử và đắc cử nhiều lần. Sau này thực hiện dân chủ mở rộng, Đại Hội Quốc Dân sửa đổi hiến pháp vào năm 1992, và thực hiện Cuộc bầu cử Tổng Thống - Phó Tổng Thống trực tiếp đầu tiên vào năm 1996, nhiệm kì 6 năm được sửa thành 4 năm, được tái ứng cử và đắc cử 1 lần; quy chế chính trị tương đương với Chế Độ Bán-Tổng thổng. Sau khi Tổng Thống được sửa thành bầu cử trực tiếp, ngày bầu cử thường được đặt vào ngày thứ 7 thứ 2 tính từ cuối tháng của tháng 3, Tuy nhiên Cuộc bầu cử Tổng Thống - Phó Tổng Thống khóa 13 năm 2012, ngày bầu cử được tiến hành sớm vào ngày 14 tháng 1, ngày tuyên thệ nhậm chức vẫn cố định vào ngày 20 tháng 5. [cần dẫn nguồn] 

Quyền Hành[sửa | sửa mã nguồn]

Quyền hành Tổng thống được quy định rõ trong Hiến pháp, theo tính chất quyền hạn, có thể được chia thành ngoại giao, quân sự, hành chính, lập pháp, tư pháp. 

Hành Pháp: theo quy định hiến pháp, Tổng Thống có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm các quan chức dân sự và quân đội, bao gồm quyền tự do bổ nhiệm và miễn nhiệm Viện Trưởng Viện Hành Chính, quyền đề cử Viện Lập Pháp xem xét bổ nhiệm Thẩm Phán Viện Tư Pháp , Ủy Viên Khảo Thí Viện Khảo Thí, Ủy Viên Giám Sát Viện Giám Sát. Quyền bổ nhiệm sau khi chấp nhận đề cử (ví dụ bổ nhiệm các bộ trưởng Viện Hành Chính khi được Viện trưởng Viện hành chính đề cử) [cần dẫn nguồn] 

Danh sách Tổng Thống[sửa | sửa mã nguồn]

Cơ quan tham mưu Tổng Thống[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]