Thành viên:ChinTam

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  9 Tâm tui cũng chính tâm,

  Nhiệt tình cũng có, mà "hâm" cũng nhiều ;)

  Cũng liều thưa thốt đôi điều

  Biết gì nói thế, chẳng chiều một ai.

  Lỡ mang cái tiếng ba gai

  Nhưng chẳng lòn cuối, hàng hai bao giờ...

  lol