Thành viên:Lâm Đức Anh

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Công thức tính depth dành cho các dự án Wikipedia, nghiên cứu bởi tôi

  Công thức đơn giản nhất:

  Trong đó:

  • D là độ sâu của dự án
  • S là dung lượng toàn bộ bài viết (đơn vị: MB), được lấy tại Wikimedia Stats
  • N là số lượng bài viết, được lấy dễ dàng tại Đặc biệt:Thống kê
  • A là đại lượng đặc trưng cho tầm quan trọng của số lượng bài viết theo cột mốc, được tính bằng công thức . Trong đó, N là số lượng bài viết, a là cột mốc mà sau đó độ quan trọng của số lượng bài sẽ giảm dần, thông thường được lấy là 100.000 bài (nếu thích có thể lấy 10.000 bài hoặc 1.000.000 bài)

  Giả sử a = 100.000, vậy công thức để tính depth là:

  Như vậy, depth của

  • enwiki là 13031
  • viwiki là·4519
  • jawiki là 13000
  • zhwiki là 7825
  • cebwiki là 8359
  • llawiki là 565
  • wiki giả định có 10 bài viết với tổng 50.000 byte là 1098
  • wiki giả định có 100 bài viết với tổng 500.000 byte là 2196
  • wiki giả định có 1000 bài viết với tổng 5 triệu byte là 3294
  • wiki giả định có 5 triệu bài viết với tổng 25 tỷ byte là 7355
  • wiki giả định có 50 triệu bài viết với tổng 250 tỷ byte là 8453, tăng gấp 10 lần lượng bài viết nhưng không depth không tăng gấp đôi như 2 giả định đầu, bởi vì ta đã chọn cột mốc là 100.000 bài (độ quan trọng của số lượng sẽ giảm sau cột mốc 100.000)