Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Sự dài dòng, kỹ tính và chú ý tiểu tiết không cần thiết, và vì sao chúng hiển nhiên phải bị loại bỏ trong quá trình hướng đến tương lai phát triển tất yếu của Wikipedia

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Đây là một trang được tạo ra để được viết vào những gì các thành viên thấy khó chịu vì quá dài dòng, kỹ tính hoặc chú ý tiểu tiết, nhưng không bao gồm chính họ (bạn có thể gắn thẻ họ ở mục Bình luận).

  Nội dung chính

  Hiện chưa có nội dung.

  Bình luận

  Bạn được phép thảo luận tự do ở mục này như ở bất kỳ trang Thảo luận Thành viên thông thường nào trên Wikipedia.