Thành viên:Phong Lâu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Muốn đóng góp một chút cùng Wikipedia.

Tôi hiểu rằng cần phải nghiên cứu khá nhiều những: thông lệ, kỹ thuật trình bày, cách nhận định các giá trị thông tin... để hiểu hơn về Wikipedia; trước khi đưa ra một giá trị hữu ích.