Thành viên:Russia Jimmy

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thí nghiệm cân nặng linh hồn được thực hiện vào năm 1901. Có một nhà khoa học đã thí nghiệm thành công. Có sáu người được thử nghiệm trong thí nghiệm này,có 1 người duy nhất là thí nghiệm thành công ! 5 người còn lại thì không thành công vì một lí do là … 1 người đã được thí nghiệm thành công ! Kết quả cho thấy là linh hồn cân nặng được 20 gam. Nhưng nhiều nhà khoa học khác đax cho rằng :”Nếu chỉ có 1 người thí nghiệm thành công thì chưa chắc là đúng!” Nhưng ! Cho đến nay,thí nghiệm của ông vẫn rất nổi tiếng đến tận bây giờ. Thí nghiệm của ông đã nổi tiếng phải nói là hơn 1 thế kỷ.