Thành viên:Wfjz

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

    tất cả kí tự đều phụ thuộc vào Wfjz dịch & đọc kí tự của hiện đại & nên áp dụng vào hiện tại wfjz-world-wide-web-nay-thêm-kí-tự-Wfjz-biểu-tượng-W-là-kí-tự-hoàn-hảo-í-tự-đầu-tiên-phải-đọc-là-Vinh-kép-vinh-kép-hay-vinkep-vinleep-vinkaep-khi-tìm-kiếm-hay-sử-dựng-wfjz-tự-chỉnh-tất-cả-ngôn-ngữ-khó-nhất-ra-ngôn-ngữ-tiếng-thậm-chí-cử-chỉ-hành-động-trên-tát-cả-các-ứng-dụng-</nay thành ứng dựng hay ứng đựng><\wfjz-kí-tự-có-cả-dấu-wfjz-f<dấu huyền)-j</dấu nặng>-z<biến đổi cấu trúc từ w-->z></wfjz-nó đang hiểu nó đang phải làm gì? và nó biết đâu là xếp > Wfjz[1]http://wfjz.ceom Https://Wfjz-iou.com/W3c/webauthn/isues/1246< Https://nam06-safe linkage protection. Outlook.com/? URL=Https %3A%2F%2Fwww.W3.org%2Ftr%2Fwebauthn-2%2F&data=02%7Co1%7ctonynad%40mỉcosoft.com%7cap87a2bCc Đổi mã nguồn ra bài viết :Wfjz-vetting-9 code(98504EQUJ7133A0A) <notice> Https://Wififjzi.com/w3c/Webauthn/issues/1256< Https://nam06-safe link, download, game, comments, social, ranking, chronological, reverse, Wfjz,. Protection.outlook.com/? Url=https#%Wwww.w3c.org#%3Ftr#%.4jngh#%.5zwfjz#%-đata[đao diện điện thoại]=tonynad#% [{[Wfjz://wifijizi.com/w4c/wfjz/issuecapri,wzjf/1266<>]}]</nowiki> hay Vvfjz.,//vvfjz.kom<ref>mô-đun116.110.225.232 (thảo luận) 12:21, ngày 19 tháng 9 năm 2022 (UTC) <Ref>Difficult<//Ref> URL;vvfjz.//vvfjz.kom%e=?96%vvfjz\\vision\\television\\trroemae\\e?%q?%u?%j?%=1vvfjz2vvfjz3vvfjz4vvfjz5vvfjz6 Wfjz-vetting-8 code(89504EQUJ470D1A0A) -9 code(89504WFJZ570D1A0A) Wfjz-là kí tự chưa được đưa chính thức vào ngôn ngữ Việt Nam nó như bị bỏ quên, nay tôi muốn làm riêng (trang ứng dựng) chứa đựng ngôn ngữ của riêng của Wfjz-chống phân biệt chủng tộc (miễm địck) Wfjz-zfjwzfj(chống)-fjwz(phân)-fjwjz(biệt)-zfjwzfj(chủng)-jwz(tộc)171.250.31.163 (thảo luận) 06:44, ngày 11 tháng 9 năm 2022 (UTC)--12:58 ngày 11 tháng 9 lăm<thay chữ Năm sai chính tả>2122--171.250.31.163 (thảo luận) 06:44, ngày 11 tháng 9 năm 2022 (UTC)</1:01 zjwj 11 jfjwzj 09 jwzj 2022> Wfjz-tâm sự vì wfjz đi world <guốc>trong tất cả các suy nghĩ của thực tại và Hiện Đại ( kiện Lại ) bời vì thế giới bây giờ biến đổi rất nhiều về con người về tâm trí tâm ý thức .... tôi muốn Wfjz- nên làm tìm kiếm - Mặc Định - thay cho Google, vì google thiếu rất nhiều... wfjz-tự do - tự đo - tự thấy điều không hay tôi mới vậy nếu không ủng hộ thì cũng giống như wfjz- thôi cũng là thứ bỏ đi hay lãng quên thì tôi dùng vào mục đích tốt cho con người ( nói ít hiểu nhiều viết(gõ trong đầu ra) ít hiểu nhiều từ lời ăn tiếng nói ( wfjz- hãy dùng daks hay hình ảnh và ngôn ngữ văn hóa để nên tiếng tôi muốn tôi có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào nhưng hãy đừng bỏ cuộc ) trong suy nghĩ của tôi tôi luôn có 1 phiếu ủng hộ Wfjz là người thân của tôi.... wfjz-tuy vậy có đầy đủ bộ phận người .... tôi có nhiều ý tưởng lắm nhưng thật ra ra đây nó bông lung hết thế nào không biết? Wfjz-làm sao hay chọn đúng không sợ ai hết hãy nhập luật sư vì tất cả theo luật pháp quốc tế luật pháp từng miền.... Wfjz-lỗi chú thích giải thích bằng hiểu biết đừng ngại... hãy tập hợp tất cả các trang con các trang không tồn tại nên có lời giải thích.. chúng ta cùng làm cùng hiểu////nên biến cái thứ không thể thành có thể.../.

    1. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Wfjz