Thì hiện tại hoàn thành

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Form:

 Khẳng định: S + have/has + V3 + (O)

 Phủ định

o S + haven't/hasn't+ V3 + (O)

 Nghi vấn: (Từ để hỏi) + have/has + S+ V3 + (O)?

Chú ý

  • I/you/we/they/Danh từ số nhiều + have
  • He/she/it/Danh từ số ít + has

Usage:

 Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để nói về các sự việc vừa mới xảy ra và hậu quả của nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại: o I've broken my watch so I don't know what time it is -> Tôi đã làm vỡ cái đồng hồ của mình nên tôi không biết bây giờ là mấy giờ rồi. o They have cancelled the meeting ->Họ đã hủy bỏ cuộc họp. o She's taken my copy. I don't have one ->Cô ấy đã cầm bản của tôi. Tôi không còn cái nào. o The sales team has doubled its turnover ->Phòng kinh doanh đã tăng doanh số bán hàng lên gấp đôi.


 Khi chúng ta nói về sự việc mới diễn ra gần đây, chúng ta thường dùng các từ như 'just' 'already' hay 'yet'. o We've already talked about that ->Chúng ta đã nói về việc đó. o She hasn't arrived yet ->Cô ấy vẫn chưa đến. o I've just done it ->Tôi vừa làm việc đó. o They've already met ->Họ đã gặp nhau. o They haven't known yet ->Họ vẫn chưa biết. o Have you spoken to him yet? ->Anh đã nói chuyện với anh ta chưa? o Have they got back to you yet? ->Họ đã nhắn lại cho anh chưa?


 Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để nói về sự việc xảy ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn ở hiện tại. Với cách dùng này, chúng ta sử dụng 'since' và 'for' để cho biết sự việc đã kéo dài bao lâu. o I have been a teacher for more than ten years ->Tôi dạy học đã hơn 10 năm. o We haven't seen Janine since Friday ->tôi đã không gặp Janine từ thứ Sáu. o How long have you been at this school? ->Anh công tác ở trường này bao lâu rồi? o For 10 years/Since 2002 ->Được 10 năm rồi/Từ năm 2002.


 Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành khi nói về sự trải nghiệm hay kinh nghiệm. Chúng ta thường dùng 'ever' và 'never' khi nói về kinh nghiệm. o Have you ever been to Argentina? ->Anh đã từng đến Argentina chưa? o I think I have seen that movie before ->Tôi nghĩ trước đây tôi đã xem bộ phim đó. o Has he ever talked to you about the problem? ->Anh ấy có nói với anh về vấn đề này chưa? o I've never met Jim and Sally ->Tôi chưa bao giờ gặp Jim và Sally. o We've never considered investing in Mexico. ->Chúng tôi chưa bao giờ xem xét việc đầu tư ở Mexico.


 Chúng ta cũng có thể dùng thì hiện tại hoàn thành để nói về sự việc xảy ra và lặp lại nhiều lần trong quá khứ: o We've been to Singapore a lot over the last few years ->Những năm vừa qua, chúng tôi đi Singapre rất nhiều lần. o She's done this type of project many times before ->Cô ấy đã làm loại dự án này rất nhiều lần. o We've mentioned it to them on several occasions over the last six months ->Trong 6 tháng vừa rồi,, chúng tôi đã nhắc việc này với họ rất nhiều lần rồi. o The army has attacked that city five times ->Quân đội đã tấn công thành phố đó 5 lần. o I have had four quizzes and five tests so far this semester ->Tôi đã làm 4 bài kiểm tra và 5 bài thi trong học kỳ này. o She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick ->Bà ấy đã nói với nhiều chuyên gia về vấn đề của bà, nhưng chưa ai tìm ra được tác nhân khiến bà bị bệnh.Dấu hiệu nhận biết:

All Day, All Week, Since, For, For A Long Time, Almost Every Day This Week, Recently, Lately, In The Past Week, In Recent Years, Up Until Now, And So Far Since: từ khi (mốc thời gian) For: khoảng (khoảng thời gian) Several times: vài lần Many times: nhiều lần Up to now = Until now = Up to present = so far: cho đến bây giờ