Bước tới nội dung

Thương Châu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thương Châu có thể chỉ:

  • Địa cấp thị Thương Châu (沧州市): một địa cấp thị ở tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
  • Quận Thương Châu (商州區): một quận thuộc địa cấp thị Thương Lạc ở tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa