Thảo luận:Đường cơ sở

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Xin cho biết tên tương đương trong tiếng Anh của "đường cơ sở" ở đây là gì? Nguyễn Thanh Quang 07:26, ngày 25 tháng 6 năm 2006 (UTC).

Khái niệm rất cơ bản nhưng tôi cũng chưa rõ tiếng Anh là thế nào? Nếu biết tôi đã chỉ ra nó. Chắc trong công ước về biển năm 1982 đã có. Chúng ta cùng tìm. OK Bigland 07:31, ngày 25 tháng 6 năm 2006 (UTC)
Có lẽ là "baselines" nhưng khái niệm này có trong nhiều ngành, chắc cần định hướng. Nguyễn Thanh Quang 07:42, ngày 25 tháng 6 năm 2006 (UTC)
Anh xem dịch hộ bài này liên quan đến nó en:Territorial waters .Bigland 07:37, ngày 25 tháng 6 năm 2006 (UTC)
Đã có bài Lãnh hải tương đương bài này. Nguyễn Thanh Quang 07:42, ngày 25 tháng 6 năm 2006 (UTC)