Thảo luận:Đại học Mannheim

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Nội dung cũ của bài đã được chuyển về Đại học Tổng hợp Mannheim, xem lý do tại trang Thảo luận:Đại học Tổng hợp Mannheim. Phan Ba 11:04, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)