Thảo luận:An toàn thông tin

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Phần giới thiệu[sửa mã nguồn]

Phần giới thiệu cần viết lại cho cụ thể và chính xác hơn, có thể tham khảo bài tương đương trong Wikipedia tiếng Anh hoặc Đức. Nguyễn Thanh Quang 10:55, ngày 02 tháng 11 năm 2005 (UTC)[trả lời]

An toàn hay an ninh[sửa mã nguồn]

Sau khi dịch xong bài này từ tiếng Đức tôi mới thấy để mục từ là an toàn thông tin đúng hơn là an ninh thông tin. Theo tôi hiểu thì an ninh thông tin chỉ là giám sát sự truy cập (access control) còn an toàn thì rộng hơn (xử lý, ghi nhớ và trao đổi thông tin sao cho tính cẩn mật, toàn vẹn, sẵn sàng và đáng tin cậy được bảo đảm ở mức độ đầy đủ). Do đó tôi chuyển mục từ về "An toàn thông tin". Phan Ba 14:11, ngày 08 tháng 2 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Mục tiêu của an toàn thông tin: Bảo đảm bí mật: Thông tin không bị lộ đối với người không được phép Bảo đảm toàn vẹn: Ngăn chặn hay hạn chế việc bổ sung laoị bỏ và sửa dữ liệu không được phép Bảo đảm xác thực: Xác thực đúng thực thể cần kết nối, giao dịch, đúng thực thể có trách nhiệm về nội dung thông tin Bảo đảm sẵn sàng: Thông tin sẵn sàng cho người dùng hợp pháp