Thảo luận:Bách khoa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bách khoa đổi hướng đến Bách khoa toàn thư nghĩa là hai khái niệm này trùng nhau?Bánh Ướt (thảo luận) 02:43, ngày 22 tháng 3 năm 2008 (UTC)

"Bách khoa" là cách gọi tắt, dùng trong WPTV chủ yếu với nghĩa là "có tính chất của một bách khoa toàn thư", "phù hợp với một bách khoa toàn thư" (xem [1]), chứ không phải là "thuộc một trường kỹ thuật", nên tôi chuyển hướng về bài bách khoa toàn thư. Các nghĩa khác được liệt kê đầy đủ trong bách khoa (định hướng). Nguyễn Thanh Quang (thảo luận) 03:15, ngày 22 tháng 3 năm 2008 (UTC)
Không hiểu Quang nói gì, trang mà Quang chỉ ra [2], có nói gì về nghĩa chủ yếu của Bách khoa là có tính chất của một bách khoa toàn thư đâu? Mà WPTV nghĩa là gì, văn phạm tiếng Việt? Đổi Bách khoa đến Bách khoa (định hướng) để dễ tìm các bài liên quan đến bách khoa thì hơn, trong đó có cả Bách khoa toàn thư.Bánh Ướt (thảo luận) 03:42, ngày 22 tháng 3 năm 2008 (UTC)
  • WP=Wikipedia, TV=tiếng Việt, tôi viết tắt.
  • Các bài trong liên kết tôi chỉ ra ở trên là các bài chính có liên kết với mục từ "bách khoa", thế theo bạn nó mang nghĩa nào trong các bài đó? Một bài không nên được liên kết đến một trang định hướng mà phải liên kết đến chính xác một mục từ cụ thể trong trang định hướng đó. Ví dụ: mục Hoạn quan#Hoạn quan Việt Nam có một liên kết đến Tống là không chính xác vì đó là trang định hướng mà phải sửa lại liên kết thành Tống (triều đại). Nguyễn Thanh Quang (thảo luận) 03:50, ngày 22 tháng 3 năm 2008 (UTC)