Thảo luận:Cơ sở (đại số tuyến tính)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ở phần công thức đổi cơ sở, chưa nói rõ là công thức đổi từ cơ sở nào sang cơ sở nào.

Phamtrungkien47 03:39, ngày 28 tháng 12 năm 2006 (UTC)