Thảo luận:Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tại sao lại đặt tên mục nàyCao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc mà không phải là Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn? Đây là tên gọi chuẩn, đã được thống nhất trong các văn bản của Việt Nam. Người Việt Nam khi tra cứu sẽ tập trung tìm theo: Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạnUNHCR. Đề nghị giải thích???--An Apple of Newton 17:06, ngày 24 tháng 10 năm 2005 (UTC)

Google searching ...

  • "Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc" --> 709 hits
  • "Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc" -"Văn phòng" --> 376 hits
  • "Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn" --> 3hits
  • "Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn" --> 566 hits
  • "Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn" --> 198 hits

Thiết nghĩ, việc thêm chữ "Văn phòng" hay "Cơ quan" không làm rõ thêm nghĩa mà làm dài thêm tên gọi. Thực tế chỉ tồn tại 2 cách viết "Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc" và "Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn". Trong đó, cách 1 được dùng nhiều hơn (theo google) và ngắn hơn, đúng cách hơn (vì tập hợp toàn danh từ) trong khi đó cách 2 có chữ "về" thuộc weak form nhưng lại đi gần với tên chính thức (word by word). Xin anh chỉ ra các văn bản thống nhất sử dụng tên thứ 2. Vietbio 17:25, ngày 24 tháng 10 năm 2005 (UTC)

Theo thiển ý, nên dịch như sau:
  • UN High Commissioner for Refugees = Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc = (Ông António Guterres)
  • Office of the UN High Commissioner for Refugees = Văn Phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc ( Văn Phòng và nhân viên làm việc cho ông António Guterres )
  • UN có nhiều commision, nhưng chỉ có hai High Commisioner
  1. UN High Commissioner for Refugees =1 ông, 1 văn phòng
  2. UN High Commissioners for Human Rights =4 ông, 1 văn phòng
xem thêm sơ đồ tổ chức tại đây [[1]] -- Huỳnh Tường Minh 18:01, ngày 24 tháng 10 năm 2005 (UTC)
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn là cách dùng trong nước. Số hit nhiều cho Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc có lẽ một phần vì người hải ngoại quan tâm đến tổ chức này nhiều hơn (số trang web chính trị nhiều hơn). Nếu để chữ "tị nạn" lên trên thì "cao uỷ người tị nạn" có lẽ rõ nghĩa hơn "cao uỷ tị nạn". --Á Lý Sa| 18:23, ngày 24 tháng 10 năm 2005 (UTC)
"Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn" + "Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn" = 764 hits. "Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc" = 709 hits. Do đó, dùng cả hai. This is the case where redirection works the best. Mekong Bluesman 07:29, ngày 25 tháng 10 năm 2005 (UTC)