Thảo luận:Chiến Quốc Thất hùng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nên chăng sửa tên bài thành Bảy nước thời Chiến quốc? 203.160.1.47 14:17, 24 tháng 11 2006 (UTC)

Thông tin của bài này chứa trong bài Chiến quốc, các liên kết Wiki cũng vậy. Do đó tôi nhập vào bài chính, để lại liên kết đổi hướng.--Nguyễn Việt Long 15:05, 24 tháng 11 2006 (UTC)
Liên kết wiki tiếng Anh của bài này đã được sửa, trong bài Chiến Quốc chỉ nên trình bày sơ qua về bảy nước, bài này nói chi tiết hơn. Nguyễn Thanh Quang 15:20, 24 tháng 11 2006 (UTC)
Bài này tôi đã sửa lại một chút, có khác biệt so với bản anh chép vào bài Chiến Quốc, hơn nữa nó có interwiki riêng, không nên hợp nhất vào bài Chiến Quốc. Nguyễn Thanh Quang 15:22, 24 tháng 11 2006 (UTC)

Tại tôi thấy liên kết Wiki tiếng Anh và tiếng Trung đều chỉ có bài Chiến quốc, vả lại bài 7 nước Chiến quốc không có thông tin gì hơn nên làm như vậy. Nếu để thì nên sửa tên bài, chữ hùng ở đây phải dịch là nước lớn hoặc nước mạnh... chữ không thể là nước đơn thuần.--Nguyễn Việt Long 16:43, 24 tháng 11 2006 (UTC)