Thảo luận:Giáo xứ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cảm ơn bạn nhé ,mình bổ sung thêm cho bạn rồi bạn sửa hay không tùy bạn, giáo phận > giáo khu # giáo hạt và > giáo xứ và giáo xứ > giáo họ .Mình nghĩ vì người dịch từ điển chỉ dịch nghĩa gần nhất mà họ hiểu được mà in lại và tái bản sách rất nhiêu khê đ/v Việt Nam nên từ ngữ dịch ra không được cập nhật kịp thời và trong bản dịch lại cò tùy thuộc vào ngữ cảnh nữa vd: giáo dân trong tài liệu bài giảng của Công Giáo hay Tin Lành v.v...thì được mặc nhiên hiểu là giáo dân Công Giáo hay giáo dân Tin Lành ... Còn trong giải nghĩa từ Việt - Việt trong bammbo thì lại giải nghĩa quá hẹp đạo kito là đạo có tin tưởng vào Ngôi Hai ra đời rồi là chúa Jesu ....Mình đọc bài còn thấy sạn rất rất nhiều trong các tài liệu về Tôn Giáo nên muốn sửa và định nghĩa thêm để người khác đọc vào là hiểu được tưởng tận liền , có tranh luận tự do ===> rất rất tốt và để sự góp sức của chúng ta trên wiki mới đủ uy tín ...

Kính Hữu

Bàn luận phía trên là của Tanthanh000


Bạn nói là:

giáo phận > giáo khu # giáo hạt và > giáo xứ và giáo xứ > giáo họ

Nhưng xưa nay tôi chỉ biết

giáo phận > giáo xứ và giáo xứ > giáo khu > giáo họ

Không hiểu.--xvη 05:11, ngày 9 tháng 7 năm 2008 (UTC)

Chính bạn viết 'Giáo xứ là phân cấp nhỏ hơn của giáo khu' nên tôi cho giáo hạt là # giáo khu theo ý bạn đó thôi còn chỗ tôi sống ngày xưa là : giáo phận Sài Gòn --> giáo hạt Giuse ---> giáo xứ Tân Phú ----> giáo họ Thăng Thiên ... còn đúng ra từ giáo khu chỉ xuất hiện sau 30-4-1975 để chia giáo ho # giáo khu (theo khu phố) cho mọi người dễ hiểu , và tất nhiên là giáo khu thì < giáo xứ rồi ==> bạn nên sửa lại bài viết. Bàn luận phía trên là của Tanthanh000

Đoạn đó là tôi sơ ý, không đọc lại những gì mình viết, xin thứ lỗi.--xvη 05:33, ngày 9 tháng 7 năm 2008 (UTC)