Thảo luận:Giải Quả cầu vàng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Dự án Điện ảnh
Video-x-generic.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Điện ảnh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Điện ảnh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khai Bài viết sơ khai.
Cao Bài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Giải thưởng
Nobel Prize.png Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Giải thưởng, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Giải thưởng. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khai Bài viết sơ khai.
Đặc biệt Bài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.

Xin đóng góp ý kiến về cụm từ "xuất sắc nhất" Trong những người/cái/thứ giỏi nhất về 1 lĩnh vực gì đó thì được gọi là "xuất sắc". Do đó không thể viết hoặc nói "xuất sắc nhất". Hay nói một cách khác, xuất sắc là đã giỏi nhất / hay nhất rồi, nên không viết là xuất sắc nhất như trong các giải của các hạng mục trong Giải Quả Cầu Vàng. Tương tự các giải khác (Oscar v.v....) tôi cũng thấy như trên nên thiết nghĩ nhờ ban quản trị sửa lại toàn bộ "xuất sắc nhất" thành "xuất sắc" là đủ.