Thảo luận:Hệ thập lục phân

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hexadecimal[sửa mã nguồn]

Bài này viết "Cái tên thập lục phân (hexdecimal) là một cái tên xa lạ...". Tôi đã sửa thành "Cái tên hexdecimal là một cái tên xa lạ..." vì cái tên "thập lục phân" không xa lạ mà đúng nghĩa Hán-Việt; trong khi đó cái tên "hexadecimal" thì có một nửa là gốc Hy Lạp và một nửa là gốc Latinh. Mekong Bluesman 18:59, ngày 8 tháng 6 năm 2006 (UTC)

0hex = 0dec = 0oct 0 0 0 0
1hex = 1dec = 1oct 0 0 0 L
2hex = 2dec = 2oct 0 0 L 0
3hex = 3dec = 3oct 0 0 L L
4hex = 4dec = 4oct 0 L 0 0
5hex = 5dec = 5oct 0 L 0 L
6hex = 6dec = 6oct 0 L L 0
7hex = 7dec = 7oct 0 L L L
8hex = 8dec = 10oct L 0 0 0
9hex = 9dec = 11oct L 0 0 L
Ahex = 10dec = 12oct L 0 L 0
Bhex = 11dec = 13oct L 0 L L
Chex = 12dec = 14oct L L 0 0
Dhex = 13dec = 15oct L L 0 L
Ehex = 14dec = 16oct L L L 0
Fhex = 15dec = 17oct L L L L