Thảo luận:Hoa đuôi sóc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây rõ ràng là cụm hoa chứ không gọi là hoa. Cụm hoa này gồm nhiều hoa. Và đứng về góc độ mô tả hình thái học thực vật thì thuật ngữ chuyên môn chính xác trong tiếng Việt của nó phải là Hoa tự bông đuôi sóc hoặc bông đuôi sóc (nên dùng làm tên chính của bài). Bông ở đây nên hiểu theo nghĩa tương tự như từ bông trong bông lúa.--Gió Đông (thảo luận) 03:08, ngày 18 tháng 8 năm 2012 (UTC)