Thảo luận:Lúa mạch

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
  • Secale spp. (bao gồm loài gieo trồng Secale cereale (rye) là hắc mạch hay lúa mạch đen.
  • Hordeum spp. (bao gồm cả loài gieo trồng Hordeum vulgare (barley) là đại mạch.
  • Triticum spp. (wheat) là lúa mì hay tiểu mạch.
  • Avena spp. (oat) là yến mạch.
  • × Triticosecale (triticale) là tiểu hắc mạch (lai ghép giữa wheat và rye).

Như vậy có thể thấy từ lúa mạch là mơ hồ và không chỉ áp dụng cho mỗi loài được đề cập trong bài. Meotrangden (thảo luận) 01:34, ngày 5 tháng 3 năm 2010 (UTC)[trả lời]