Thảo luận:Mạc Toàn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tôi đã bổ sung thụy hiệu bằng chữ Hán của Mạc Toàn, dù lấy từ Wiki tiếng Trung mà không rõ họ lấy đâu ra, nhưng xin hãy dịch ra tiếng Việt xem. 116.103.89.24 (thảo luận) 05:26, ngày 6 tháng 9 năm 2010 (UTC)

chưa biết ai phá hoại đâu, bảo quản viên chỉ tìm cách xoá bài và khư khư vào một nguồn chẳng có tính xây dựng thì còn quá phá hoại, phá hoại ở chỗ nào, bổ xung thêm nguồn dẫn và các thụy hiệu miếu hiệu cho đầy đủ từ các tư liệu khác mà là phá hoại thì khóa hay cấm hoặc xóa thì còn quá phá hoại, rõ ràng các bảo quản viên đang gây cản trở cho sự phát triển của wikipedia Đói ăn - khát uống - có bệnh chữa - sai sửa (thảo luận) 09:25, ngày 1 tháng 12 năm 2018 (UTC)
trước khi khoá bài các bảo quản viên nên thảo luận rõ ràng, chớ có làm việc tắc trách theo ý cá nhân, các vua nhà Mạc từ Mạc Mậu Hợp đến khi bị tiêu diệt hiện đã có nguồn dẫn rất cụ thể từ các sử liệu Trung Quốc, ngoài ra các học giả Việt Nam cũng công nhận nhà Mạc gồm 12 đời vua và xuất bản thành sách rõ ràng Đói ăn - khát uống - có bệnh chữa - sai sửa (thảo luận) 01:27, ngày 2 tháng 12 năm 2018 (UTC)