Thảo luận:Nguyễn Thùy Dương

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Phản đối xóa nhanh[sửa mã nguồn]

Trang này không nên bị xóa vì... (lý do của bạn ở đây) --Huynreckney (thảo luận) 11:48, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

trang này đã được tạo lại sau 30 ngày biểu quyết xóaHuynreckney (thảo luận) 11:48, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Huynreckney: Sau 30 ngày không đồng nghĩa với việc đã đủ độ nổi bật để có bài. NguyễnQuangHải19💬 11:54, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyenquanghai19 không đủ độ nổi bật??? nghĩ sao không đủ độ nổi bật?? đã đọc bài viết chưa – Huynreckney (thảo luận) 11:56, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyenquanghai19 từ nguồn tới bài viết đều chứa nhiều thông tin cần thiết mà còn không đủ độ nổi bật thì chịu – Huynreckney (thảo luận) 11:57, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyenquanghai19 nếu không đủ độ nổi bật thì có thể tạo bản mẫu rồi nhờ sự trợ giúp của những thành viên chứ sao lại xóa nhanh nhỉ – Huynreckney (thảo luận) 11:59, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Phản đối xóa nhanh[sửa mã nguồn]

Trang này không nên bị xóa vì đây là trang đã được tạo lại sau 30 ngày đủ điều kiện, bên cạnh đó được tạo lại với chất lượng bài viết tốt hơn bản cũ--Huynreckney (thảo luận) 11:55, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

  • Feather-core-scissors.svg Điều phối viên: Feather-core-minus-circle.svg Từ chối xoá nhanh. Tôi đã gỡ bản mẫu. Danh tl 12:06, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]