Thảo luận:No (hóa học)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Untitled[sửa mã nguồn]

Trong bài có câu này ...hay trong một mạch hydrocacbon, mỗi nguyên tử cacbon được liên kết với hai nguyên tử hydro.. tôi thấy không ổn, nó chỉ gần đúng với các hyđrôcacbon no mạch thẳng (vẫn sai với các nguyên tử cacbon ở hai điểm cuối của mạch, ví dụ CH3-CH2-CH2-CH3) hoặc mạch vòng đơn còn đối với các hyđrôcacbon no có mạch nhánh hay đa vòng thì điều này sai. Ví dụ spiro[2.2]pentan C5H10 hay bicyclo[2,2,1]heptan C7H12 đều là các hiđrôcacbon no. Xem thêm Phân tử hai vòng để có hình minh họa cấu trúc của chúng. Đơn giản hơn là ở (CH3)3-CH (Isobutan) không có nguyên tử cacbon nào liên kết với hai nguyên tử hiđrô. Vương Ngân Hà 13:44, ngày 23 tháng 3 năm 2006 (UTC)