Thảo luận:Quốc lộ 4

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Quốc Lộ 4: Mô tả quốc lộ nên bằng hình hay hơn bằng chữ, bằng chữ rất dài dòng. Ví dụ Quốc lộ nằm trên bản đồ các tỉnh mà nó đi qua, có dấu hiệu đường xuyên qua tỉnh, huyện.... Tình trạng đường cũng có thể dùng màu sắc để phân biệt