Thảo luận:Quy trình

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Wiktionary từ năm 2006 đến nay đã dẫn lời của tác giả Hồ Ngọc Đức, định nghĩa như sau: “Quy trình là Chương trình đã được Quy định”. Đây là cách định nghĩa không có tác dụng gì về lý luận và thực tiễn, bởi Chương trình nào mà không phải là quy định, mục đích của Chương trình đã minh bạch thể hiện đó là quy định. Mặt khác, bản chất của Chương trình là mô tả nội dung, ví dụ như Chương trình văn nghệ, Chương trình đào tạo…. Theo đó, từ nội dung trên, các nhà tổ chức có thể linh động thay đổi thứ tự thực hiện, miễn sao hoàn thành Chương trình (quy định) đã đề ra. Ngược lại, bản chất của Quy trình là sự bắt buộc phải thực hiện theo đúng trình tự đã ban hành. Do đó, Quy trình và Chương trình có sự khác biệt rất rõ về bản chất của khái niệm; Chúng cũng không thể được xem là từ đồng nghĩa. Thuanle1881 (thảo luận) 03:00, ngày 29 tháng 5 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Theo Bộ tiêu chuẩn ISO 9000, Quy trình (Procedure) được định nghĩa là "cách thức cụ thể để tiến hành một hoạt động hoặc quá trình". Cách định nghĩa Quy trình của ISO 9000 là chưa đầy đủ, không xác định được bản chất bắt buộc của quy trình – Bởi, Làm trái quy trình là vi phạm kỷ luật).Thuanle1881 (thảo luận) 03:00, ngày 29 tháng 5 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Mặt khác, từ Procedure nên đổi là Processes khi định nghĩa quy trình. Thuanle1881 (thảo luận) 03:00, ngày 29 tháng 5 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Xin trao đổi[sửa mã nguồn]

  MỌi trao đổi về bài viết này, xin các bạn liên hệ theo địa chỉ thuanle1881@gmail.com. Xin cảm ơn Thuanle1881 (thảo luận) 00:46, ngày 6 tháng 6 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]