Thảo luận:Tâm lý học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Dự án bài cơ bản
Círculos Concéntricos.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
? Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
? Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Một số điểm dịch thuật[sửa mã nguồn]

Academic Discipline: Bộ môn học thuật (Wiki tiếng Anh) Empirical methods nên được dịch là phương pháp thực nghiệm hơn là chủ nghĩa kinh nghiệm. Một số từ như "thông diễn học" và "Tâm bệnh học" đã có ở Wikipedia tiếng Việt. Duong Pham (thảo luận) 06:42, ngày 20 tháng 4 năm 2017 (UTC)


Untitled[sửa mã nguồn]

Đây là bài dịch, không có quan điểm riêng. Phần dịch tối nghĩa.


Memory = bộ nhớ[sửa mã nguồn]

Bài này dịch memory thành "bộ nhớ". Theo tôi thì nên dịch thành "trí nhớ" vì "trí nhớ" mang nghĩa của một khả năng (capacity) trong khi "bộ nhớ" mang nghĩa của một bộ máy (mechanics). Mekong Bluesman 07:04, ngày 11 tháng 10 năm 2005 (UTC)