Thảo luận:Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

    Tổng Giám đốc là Vũ Tuấn Hùng, không phải Vũ Mạnh Hùng

    Bắt đầu cuộc thảo luận về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

    Bắt đầu cuộc thảo luận