Thảo luận:Tiến sĩ khoa học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Một người sau khi hoàn thành thực tập sinh sau tiến sĩ (post-doct) đâu có nghĩa là sẽ trở thành tiến sĩ khoa học ở Việt Nam. Mặc khác, ở một số quốc gia, tên gọi của học vị mà khi dịch ra tiếng Việt là "tiến sĩ khoa học" cũng không thể xem như tương đương với học vị tiến sĩ khoa học của Việt Nam. Kdhuynh (thảo luận) 09:43, ngày 22 tháng 8 năm 2010 (UTC)

Đã viết lại định nghĩa và cấu trúc lại cho dễ hiểu hơn Kdhuynh (thảo luận) 18:33, ngày 22 tháng 8 năm 2010 (UTC)