Thảo luận:Trái phiếu chính phủ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bài này nên nhập về bài Trái phiếu.--Да или Нет (thảo luận) 09:19, ngày 21 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Có nhiều loại trái phiếu khác nhau cơ mà. Lưu Ly (thảo luận) 09:21, ngày 21 tháng 3 năm 2010 (UTC)
  • Đấy là ý kiến của riêng mình thôi. Còn bài này phát triển thêm nữa cũng không cần thiết lắm. Trái phiếu chính phủ mà phân loại thì chỉ có 2 thôi:
    1. Trái phiếu chính phủ trung ương;
    2. Trái phiếu chính quyền địa phương.

Phần rủi ro thì cũng không cần lắm trong bài Trái phiếu chính phủ, vì loại này ít rủi ro lắm. Loại này mà rủi ro lớn thì chính quyền đó đổ là cái 100% rồi. Vậy đó, cứ thảo luận thêm.--Да или Нет (thảo luận) 09:28, ngày 21 tháng 3 năm 2010 (UTC)